Het meest krachtige wapen van de onderdrukker

Het meest krachtige wapen van de onderdrukker

Onderdrukker
👉🏼 Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een ander, of als zodanig wordt behandeld (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Slavernij)

👉🏼 Een identiteitskaart is een officieel document dat de houder ervan identificeert. (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Identiteitskaart)

👉🏼 Identificatieplicht is de plicht tot het overleggen van een identiteitsbewijs (een document dat de identiteit van de drager bewijst). (
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/identiteitsbewijs)

👉🏼 Een identiteitsbewijs is op grond van artikel 4 Paspoortwet altijd eigendom van de staat. De minister oefent het eigendomsrecht uit. (https://maxius.nl/paspoortwet/artikel4)
👉🏼 Overheid = Slavernij.