berichten

Nationale Jankdag

Nationale Jankdag

Het einde van het jaar vieren wij geheel tegen de natuur in op 31 december. Oorspronkelijk is het zo dat het jaar eigenlijk pas begint als de lente begint  (1 maart) en dus het vruchtbaarheids seizoen, maar goed dat even terzijde, ik vraag mij vooral steeds vaker af waarom wij nog steeds iets “vieren” op die datum. Als je je ogen een klein beetje open hebt namelijk…dan  kun je niet anders concluderen dat er jaar na jaar in rap tempo steeds meer van je vrijheid ontnomen is door mensen die “ergens last van hebben”.

Terwijl de meeste mensen klagen over dat er steeds meer immigranten ons land binnenkomen die “de boel zouden verzieken” voor “de Nederlander” kan ik alleen maar de conclusie trekken dat er iets totaal anders aan de hand is. Als er één groep is die vooral de sfeer in eigen land aan het verzieken is dan zijn het de autochtone nederlanders zelf wel. Het ene na het andere clubje mensen die ‘ergens last van hebben’ staat op en het patroon is altijd hetzelfde:

  • eerst gaan ze de media overspoelen met gejank over hetgeen waar ze last van hebben
  • vervolgens schijten ze hun bagger in zo’n grote hoeveelheid over degenen heen waar ze last van hebben dat je er niet meer omheen kan
  • dat wordt nog even lekker uitgesmeerd over alles waar ze het maar over uit kunnen smeren
  •  ze maken er een politieke kwestie van zodat bepaalde partijen potentiële stemmers kunnen vangen door er aandacht aan te geven.
  • er worden confrontaties uitgelokt waardoor het hoe dan ook een politieke kwestie wordt.
  • de overheid grijpt in en maakt er vrijheidsbeperkende wetgeving voor. 

Zo werkt ongeveer het stappenplan wat je kan volgen als je last hebt van je medemens, en waarvan de uitkomst altijd hetzelfde is: jouw vrijheid en de ander z’n vrijheid worden ernstig beperkt onder dwang, want wetgeving is dwang. Ik noem dit stappenplan dan ook een vorm van masochisme, omdat je niet alleen een ander beperkt in z’n vrijheid via de politiek, maar jezelf uiteindelijk ook. 

Wetgeving is niet persoonlijk, wetgeving landelijk. Als je zwaardere straffen eist voor iets waar je eigenlijk het fijne niet van weet en je komt zelf per ongeluk in de situatie terecht dat ook jij datgene moet doen wat je eerder veroordeelde, wordt ook jij volgens diezelfde zwaardere strafmaat gestraft. Iets waar menigeen geen rekening mee houdt. 

Nu gaat het hier niet perse over straf, het gaat hier vooral om de zogenaamde tolerantie die we in Nederland zouden hebben, wat overigens een mythe is uit een ver verleden, iets wat mensen vlak na de oorlog vooral hadden omdat men toen uit ervaring wist hoe beperkt je leven wordt als je niet vrij bent en niets meer mag. Dat er bij ons geen sprake is van een fysieke oorlog wil niet zeggen dat het vrede is, want dat is het verre van. Wij leven in een tijd van psychologische oorlogsvoering waarin mensen in groepen allerlei spelletjes spelen en trucjes uithalen om hun wil op te leggen aan andere mensen, via de overheid.

 Van last hebben van een open haard tot het last hebben van een bepaalde mening en van het last hebben van een liedje op vrijdagmiddag tot aan het last hebben van doodnormale woorden als “man en vrouw”. Het is allemaal te bespottelijk voor woorden wat mensen niet meer van elkaar kunnen verdragen en vooral wat groepen mensen tegenwoordig allemaal voor eisen hebben van een ander ‘om zich niet buitengesloten te voelen’. 

Het is een volledig doorgeslagen trend in deze tijd dat we met z’n allen eigenlijk alleen nog maar bezig zijn te benadrukken wat we allemaal niet kunnen verdragen van elkaar en wat we vinden dat een ander moet veranderen of waar een ander mee moet stoppen. Kortom: het is één groot jankland vol huilende kleuters geworden die de hele dag bezig zijn de meester te roepen om ergens wat aan te doen. En het dan gek vinden dat er mensen zijn die doordraaien of het dusdanig zat zijn dat ze uit pure machteloosheid en frustratie dingen doen die eigenlijk niet kunnen. Wat verwacht je in godsnaam dan? 

Ga voor jezelf maar eens na wat er de afgelopen jaren allemaal van je afgenomen is, wat voorheen heel normaal was en mensen gewoon tolereerden van elkaar. Veel daarvan is er niet meer en komt ook niet meer terug. Mensen zijn eraan gewend geraakt dat de overheid uiteindelijk wel ingrijpt, deels ook omdat de overheid via schaduw campagnes bepaalde zaken moedwillig  opstookt om wetgeving door te kunnen voeren maar feit blijft dat steeds meer mensen daar in trappen en er zelfs gebruik van maken als ze een ander maar de mond kunnen snoeren. 

“Leef en laat leven”, is veranderd in het “Leef zoals ik wil dat jij leeft”…  een ziekelijke ontwikkeling die ervoor zal zorgen dat samenhorigheid verder weg dan ooit is, en de maatregelen harder en harder worden, en de teugels strakker en strakker. En wie er nog steeds denk dat dat allemaal “de schuld van de buitenlanders is” die heeft z’n ogen in z’n reet zitten want de meeste van de  schreeuwers om hardere maatregelen, straffen, regels en wetgeving en de grootste azijnzeikers in dit land zijn mensen met een blanke huidskleur en in nederland geboren. 

Dat  is de grootste groep mensen die verdeeld over allerlei subcategorieën willen bepalen wat een ander vreet en zuipt, hoe een ander leeft, hoe een ander zich verplaatst, hoe een ander woont en zich warm houdt, hoe die z’n werk uitvoert, welke woorden die moet gebruiken enzovoorts enzovoorts.

Ik ben helemaal klaar met mensen die overal maar last van hebben. Waar  deze mensen nog het meest last van hebben is kritiek en directheid. En ondertussen hebben ze vooral een enorm gebrek aan incasseringsvermogen. Ik ben direct en zeg dingen direct zonder censuur, en dat stoort mensen heel erg want in sneeuwvlokjesland verwachten ze tegenwoordig vooral dat je met ieders gevoel rekening houdt

. Nou sorry hoor mensen, maar die pogingen ben ik mee gestopt. Over de meest belachelijke zaken voelen mensen zich tegenwoordig beledigt, en het is niet meer bij te houden. De tere zieltjes maatschappij, waar men wel respect van jou verwacht, maar het andersom niet kan hebben. Ik moet respect hebben voor mensen die vinden dat ik van alles niet mag, maar wel van alles moet, van alles niet meer mag zeggen maar wel van alles moet zeg, maar  andersom bestaat er geen respect voor iemands vrijheid … de ironie … 

31 december herdenk ik alle vrijheden die we verloren zijn het afgelopen jaar. Er valt niets te vieren meer hier. Tevens roep ik 1 januari uit tot nationale jankdag. De eerste dag van het afgesproken nieuwe jaar, dan kunnen mensen op die dag alvast de hele dag gaan janken over de zaken die ze andere mensen willen opleggen of afnemen het komende jaar.

Denken in hokjes, beperkt je zicht.

Denken in hokjes, beperkt je zicht.

In politieke en maatschappelijke debatten wordt je altijd doodgegooid met termen. Terminologie gaat om het gebruik van en de studie naar termen, en termen zijn woordgroepen of woorden die gebruikt worden om specifieke zaken te beschrijven. Ik persoonlijk heb er een bloedhekel aan omdat het verwarring kan zaaien bij onwetendheid en het mensen labelt tot ‘iets’ waardoor je dus elkaar niet ziet als  “iemanden” maar als “ietsen” en het gevolg daarvan is dat je voor je iemand kent al een beeld hebt van wat diegene is, hoe diegene ‘dan wel zal zijn’, en dat alleen al zorgt voor verdeling in plaats van verbinding. 

Vooral in het politieke discussies wordt je er niet goed van, maar dat komt ook dan ook vaak door onwetendheid omdat definities van termen nog wel eens niet begrepen worden en je dus hele verwarrende discussies krijgt, plus dat je het risico loopt dat toeschouwers van de discussie die ook niet bijzonder geleerd zijn in de termen dat deze de verkeerde definities van termen opslaan als kennis en de verkeerde definities in hun volgende discussies meenemen als kennis en dus iets verspreiden wat niet klopt. 

Neem bijvoorbeeld het woord ‘socialisme’. Sociaal  is een woord wat verwijst naar ‘rekening houdend met anderen’. Socialisme echter in de politiek is een staatsvorm waarin de Overheid feitelijk overal de eigenaar van is en de touwtjes in handen heeft, waar de burgers belast worden om het  opbrengsten weer te herverdelen. Binnen het socialisme zou het altijd gaan om ‘het algemeen belang’, dat klinkt natuurlijk fantastisch maar de in de praktijk komt het er altijd op neer dat de vrijheid van mensen steeds ernstiger beperkt wordt, de argumenten altijd ‘algemeen belang zijn’ maar de overheid de grote winnaar is. Dat algemeen belang kun je dus beter vervangen voor Overheids belang, óf eigenlijk: het belang van de heersende klasse. 

Het verschil tussen Sociaal en Socialistisch (voor de duidelijkheid) is dus: Sociaal is rekening houden met anderen. Socialistisch is: anderen jouw wil opleggen. Iemand die zich sociaal noemt binnen een politieke stroming misbruikt het woord “sociaal” omdat je in  werkelijkheid ‘socialistisch’ bent. Dat komt omdat je via stemmen andere mensen wil dwingen te handelen volgens de normen die jij prettig vindt, dat is niet uniek voor het socialisme natuurlijk, elke politieke stroming doet dit, maar het is even om aan te geven dat het woord sociaal hier dus helemaal niet van toepassing kan zijn. Iemand die werkelijk sociaal is, die wil een ander niet dwingen tot bepaalde zaken tegen zijn wil in. 

Een bekende quote van Friederich Hayek is:”Een maatschappij die niet inziet dat ieder individu zijn eigen waarden heeft en het recht heeft die na te volgen, kan geen respect voor de waardigheid van het individu hebben en kan niet echt begrijpen wat vrijheid is” . 

Friederich Hayek was iemand die zich ‘klassiek-liberaal’ noemde, waar hij volgens anderen eerder de inspirator was van het ‘neoliberalisme’. Ook deze termen gaan we nader bekijken. Het liberalisme komt van het latijnse woord ‘liberi’ wat vrijheid betekent. Het klassieke-liberalisme zet het individu centraal, individuele vrijheid dus en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Een stroming die daaruit voortvloeide noemen we ‘neoliberalisme’, het is eigenlijk hetzelfde alleen wil deze groep dat de overheid toch her en der ingrijpt in de vrije markt om de boel te managen. Per definitie is er dan geen sprake meer van een vrije markt, en dan krijg je dus wat we nu hebben dat we een pseudo-vrije markt hebben waarin enorme bedrijven/coöperaties gigantisch machtig kunnen worden omdat zij gesteund worden door de overheid.

Het is vrij logisch dat wanneer je een partij wat een monopolie op macht heeft de markt laat sturen, dat er als vanzelf via achterkamertjes dealtjes worden gemaakt waardoor bedrijven die vriendjes op politieke posities hebben wetgeving in hun voordeel kunnen krijgen wat concurreren voor andere bedrijven die die voordelen niet hebben of juist tegengewerkt worden door wetgeving op 5-0 achterstand zet. Zo kunnen bepaalde bedrijven enorm groot worden en enorm machtig wat ervoor zorgt dat anderen geen kans krijgen en uiteindelijk de consument overal de dupe van is, want partijen met monopolieposities kunnen vragen wat ze willen omdat er geen tegengas gegeven kan worden en de kwaliteit van het product gaat er altijd op achteruit. 

Sociaal of Liberaal  is dus zo ongeveer het grootste verschil tussen links en rechts. Echter zijn dit slechts woorden die ergens naar kunnen verwijzen en zich ook in allerlei vertakkingen opsplitsen, dus zeg ik het liever zo: belang van de groep versus belang van het individu. De indeling van Links en Rechts gaat vaak samen met de woorden Progressief en Conservatief. Deze woorden spreken een beetje voor zich omdat ‘progressie’ vooruitgang betekent en conserveren ‘bewaren’.  Het confessionalisme wordt gebruikt voor politieke stromingen die vanuit geloofsovertuigingen handelen, echter hoor je dat woord wat minder. 

Door al die aanduidingen van stromingen raak je soms de kluts kwijt als je niet exact weet wat het betekent. Wat er ook heel veel gebeurt namelijk is dat politieke partijen woorden gaan samenvoegen of een mix nemen uit alle termen om het nog moeilijker te maken, want dit is gewoon pure mind-fuck. Sociaal-Liberaal is een beetje van beide, progressief/conservatief idem dito, dat moet dan duiden op een soort middenweg maar dat is gek want in de praktijk is die middenweg er in ideeën meestal niet, en onderaan de streep kom je, als je er goed over nadenkt, in ons systeem toch altijd wel op een soort van middenweg uit omdat je verschillende partijen verschillende groepen vertegenwoordigen. Daarom is dit systeem ook zo vernuftig en verneukeratief omdat mensen werkelijke denken dat er een keuze is, terwijl de keuzes allang vastliggen alleen de weg er naar toe moet via de dialectische methode naar zoveel mogelijk acceptatie leiden.

Een woord wat ook veel misbruikt en aangevallen wordt is: Kapitalisme. Kapitalisme wordt enorm negatief gebruikt door mensen die een socialistisch idee erop nahouden omdat zij dit direct koppelen aan rijk zijn en egoïsme. Dit is een grote misvatting. Hier zal ik ook vast en zeker op aangevallen worden maar lees eerst eens verder en denk er eens neutraal over na.

Kapitalisme gaat oorspronkelijk uit van een volledig vrije markt. Een volledig vrije markt wil zeggen: geen enkele overheidsinvloed en dus geen enkele kans op voortrekkerij van bedrijven via wetgeving. Kapitalisme gaat dan wel om winst maken, maar dat is ook nodig omdat bedrijven die geen winst maken net zo goed kunnen stoppen. Als de productiemiddelen privaat eigendom zijn en bedrijven juridische vrijheid hebben ontstaat er een natuurlijk proces wat concurrentie heet waardoor bedrijven genoodzaakt zijn een goed en eerlijk product af te leveren omdat mensen anders naar de concurrent gaan. Het is dan simpelweg een kwestie van vraag en aanbod, en kwaliteit zal gewaarborgd moeten zijn omdat je anders klanten verliest. Het zijn logische processen. Alleen als de overheid invloed krijgt, door bepaalde regelgeving of belastingen in te voeren verdwijnt de vrijheid op die markt en moeten bedrijven zich eerst aanpassen aan de wet- en regelgeving of belasting, en dat gaat altijd ten koste van het product en werkgelegenheid. Het is dus echt niet andersom. Bedrijven creëren namelijk werkgelegenheid, niet de overheid. 

Als bedrijven teveel geld kwijtraken aan regelgeving en belasting gaat dat dus ten koste van datgene waar het bedrijf oorspronkelijk voor bestaat: een product afleveren. Ook gaat al die regelgeving ten koste van lonen en werkgelegenheid omdat bedrijven die het moeilijker gemaakt worden daar op bezuinigen. Daarnaast zei ik al eerder: de overheid trekt bepaalde bedrijven voor via wet en regelgeving of subsidieert ze (met geroofd belastinggeld) waardoor er dus oneerlijke concurrentie ontstaat en je opnieuw de term “vrije markt” in de vuilnisbak kan gooien. 

Zoals je overal ziet, het is de overheid en haar invloed die juist de creator is van allerlei problemen, diezelfde overheid kun je dus niet ook die problemen laten oplossen, dat gebeurt alleen als de overheid zelf  oplost. 

Nu weet ik wel dat ik aangevallen ga worden op het stukje ‘kapitalisme’ maar dat zal dan hoofdzakelijk zijn door mensen die het nog steeds niet begrijpen dat een woord slechts een woord is. Achter dat woord schuilt een praktijk, en als een woord altijd als negatief gezien wordt zal dat niet meer gauw veranderen in iets positiefs, de lading die eraan hangt is te zwaar om er nog lichtjes naar te kunnen kijken. Laten we de woorden kapitalisme en vrije markt dan even niet gebruiken en laten we dan omschrijven hoe mensen met elkaar horen te handelen:

Partij 1 ontwikkeld iets en wil dat verkopen, als er vraag naar is verkoopt hij het aan de klanten die die vraag ernaar hebben, simpel dus. Dan komt er een partij 2 die graag die denkt hetzelfde te kunnen verkopen voor iets minder en dat is prima, de klant kan zelf uit vrije wil kiezen welke partij z’n voorkeur geniet. Dan komt er een derde partij die dit ook wil, maar die heeft vrienden in de politiek zitten. Deze partij gaat in een achterkamertje eens bespreken of het niet mogelijk is dat de overheid hen een handje helpt en in ruil daarvoor zullen zij bijvoorbeeld meer banen creëren. Deze partij krijgt dus bijvoorbeeld iets van een subsidie of soepelere regelgeving en creëert in ruil daarvoor meer werkgelegenheid. Tot zover denk je ‘goed toch’? 

Nou nee…als een bedrijf niet meer alleen afhankelijk is van de kwaliteit van z’n product maar overeind blijft door steun van een partij met een monopoliepositie op macht, gaat dat dus ten koste van het product maar blijft het bedrijf wel groeien. De bedrijven die die steun niet krijgen maar hetzelfde product leveren worden steeds onbereikbaarder voor mensen omdat zij niet meer kunnen concurreren met het bedrijf wat steun krijgt. Wat je dan dus krijgt is dat partij 1 en 2 maar één keuze hebben op een gegeven moment: of dezelfde weg nemen als partij 3, waardoor de overheid feitelijk het bedrijf overneemt, of ze gaan kapot. Dit is natuurlijk een hele simpele weergave van de werkelijkheid, maar ik hou het ook altijd graag simpel zodat iedereen kan snappen wat er gebeurt.

Wat ik aan wil tonen, en wat zichzelf eigenlijk al aantoont is dat elke keer als de overheid zich ergens in mengt, dat altijd ten koste gaat van vrijheid. Kapitalisme is eigenlijk niets anders als: vrijheid in handelen, en dat kan natuurlijk nooit fout zijn, maar dat wil ook niet zeggen dat het “perfect” is, want waar mensen handelen met elkaar, worden nou eenmaal ook streken geleverd. Maar dat gebeurt in het kwadraat als de Overheid zich ermee bemoeit, omdat vrijheidsbeperking altijd leidt naar asociaal gedrag. Daarom zeg ik alweer: het is slechts een woord.

Zowel het Socialisme als het Liberalisme, links of recht, proggressief of conservatief en alle varianten en cocktails van die woorden bij elkaar kunnen wat mij betreft per direct vandaag afgeschaft worden. Misschien dat mensen dan weer eens een gaan horen wat een ander daadwerkelijk te zeggen heeft, in plaats van dat mensen bij bepaalde woorden een  ander al categoriseren in een hokje en de discussie eigenlijk al geen zin meer heeft.

Heb je er als een heel diep over nagedacht wie er nu eigenlijk gelijk heeft? Even geheel objectief dan he… kun je dat? Kun je bij jezelf denken: wat is nu het beste, zorgen dat iedereen het samen goed heeft, of zorgen dat ieder voor zich het goed heeft. Is dat als je het zo zegt niet totaal anders dan wanneer je het zo zegt: ben je links of ben je rechts? Is het niet zo dat wanneer ieder individu het goed heeft dat de groep het dan sowieso uiteindelijk goed heeft? En is het niet zo dat wanneer de groep het gemiddeld goed heeft dat er dan toch een hoop individuen zijn die het dan slecht hebben als de groep maar groot genoeg is? 

Wat ik dus probeer is vooral niet die termen allemaal te gebruiken want dat levert de meest vrije manier van denken op. Als iemand mij wil wijs maken dat alle buitenlanders eruit moeten dan kan ik 2 dingen denken: 1) dat is een nationalist dus laat maar, of 2) dat is een mens die ik even wat meer vragen moet stellen waarom hij tot die gedachtengang komt. Datzelfde geldt voor mensen (in termen: socialisten) die roepen dat het oneerlijk is dat bepaalde mensen rijk zijn en andere mensen arm, natuurlijk is dat oneerlijk maar in feite is dat niet hun schuld dat ze rijk zijn, het is een systeem wat wij zelf in stand houden waardoor bepaalde mensen heel rijk kunnen worden. En het is puur een menatilteitsprobleem van een rijk iemand die zelf in luxe leeft terwijl er mensen zijn die honger hebben. Maar nogmaals, dat is het systeem wat wij zelf in stand houden, dus moet je eigenlijk gewoon niet klagen als je denkt dat je via politieke partijen kan gaan afdwingen dat iemand anders meer van z’n geld moet inleveren zodat jij meer krijgt, want dat is dus én  a-sociaal én hypocriet omdat diegene het dankzij dit systeem verdient heeft en jij dat zelf ook in stand houdt. 

Wat kun je dan beter doen? Misschien is er over nadenken dat er alternatieven zijn, zoals een ‘contra economie’ of zoals de overheid dat natuurlijk weer noemt: de zwarte markt. Als je steeds maar weer de oplossing zoekt bij die partij die door de geschiedenis heen eigenlijk alles wat het aanraakt kapot heeft gemaakt en omgevormd tot onvrijheid dan is het wat mij betreft je eigen schuld dat je niet krijgt wat je wil. Een zwarte markt is verboden, logisch natuurlijk want vrijheid is immers verboden, maar als genoeg mensen deelnemen aan zo’n contra-economie dat zet je als vanzelf de overheid volledig buiten spel. 

Een contra-economie wil dus niets anders zeggen dan een tweede écht vrije markt. Dat dat verboden is is logisch, want je zet de heersende klasse buitenspel en daar staan straffen op. Een contra-economie kan ook alleen werken als genoeg mensen meedoen en elkaar steunen, het is zoals de dat noemen ‘a numbers game’. Hoe meer mensen iets alternatiefs oppakken hoe minder er tegen gedaan kan worden. 

Als ik voor mezelf spreek, is vrijheid van  het individu het grootste goed. We zijn immers individuen. Dat we meestal in groepen leven wil niet zeggen dat we dan altijd maar moeten uitgaan van het belang van de groep boven het belang van het individu, want nogmaals: als individuen het goed hebben heeft de groep het als resultaat daarvan sowieso goed. Als daarentegen de groep het goed heeft betekent dat niet automatisch dat ieder  individu het goed heeft. 

Maakt dat ik voor individuele vrijheid ben mij een ‘liberaal’? Nee, omdat ik geen politieke ideologie aanhang. Ik ben dan ook ontzettend sociaal als we het hebben over andere mensen hulp bieden en hen het beste gunnen, maakt dat mij een socialist? Nee, want ik hang geen politieke ideologie aan. Natuurlijk kunnen we dan nog de stap maken naar filosofische stromingen zoals marxisme, cultureel marxisme, postmodernisme, rationalisme, idealisme, materialisme, pragmatisme en nog 100-ismes die een idee beschrijven maar ik geloof dat ik mijn punt inmiddels wel duidelijk heb gemaakt. 

De dag dat we stoppen met labelen van mensen, is de dag dat we weer naar elkaar gaan luisteren. Mijn persoonlijke conclusie is dat binnen dit systeem zoals de heersende klassen het op dit moment wereldwijd hebben ingericht we niets maar dan ook helemaal niets gaan oplossen maar alleen maar alles verergeren. Dat komt heel simpel door 2 zaken: macht van een klein groepje mensen over grote groepen mensen, en geld in de vorm zoals dat  nu gebruikt wordt. Fictieve waarde geven aan iets wat geen waarde heeft en het ook nog eens creëren uit het niets vanuit een monopoliepositie. 

De ultieme oplossing is er niet. Geloven dat dat ooit bereikt gaat worden is naïef. De beste oplossing is namelijk persoonlijk en subjectief. Als verplicht lid van een  ‘natie’ (een stuk grond onder de jurisdictie van een heersende klasse) moet je meedoen met dat wat je opgedragen wordt. Iedereen die dat niet wil wordt als ‘slecht’ gezien terwijl in de praktijk juist deze mensen vaak de meest degelijke beschaafde en vredelievende zijn die er bestaan, omdat juist zij vaak het geluk zoeken in de eenvoud, en eenvoud wordt als ‘gek’ bestempeld wat ook weer een label is om mensen te classificeren die hun eigen leven willen leiden maar ondertussen meer dan super sociaal en vrijgevig zijn. 

Mensen die met termen strooien komen vaak als ‘slim’ over, omdat het natuurlijk een hele kunst is om woorden uit je hoofd te leren waarmee je mensen en ideeën kan classificeren en dus ook degraderen of promoveren, maar je vooral doet is generaliseren, maar ik ben vooral voorstander van ‘eren’ zonder voorvoegsel.  Ik vind het dan ook een stuk slimmer als we gaan luisteren naar elkaar en stoppen met luisteren naar zij die de macht hebben.

Je krijgt in dit leven niet eens een keuze, de keuze is meedoen met de ene groep, of meedoen met de andere groep, en dat is geen keuze. Niet meedoen hoort ook een keuze te zijn. Degenen die wél mee willen doen kunnen dan zelf de keuze kunnen maken wél mee te doen, en de rest kan de keuze maken niet mee te doen. Dat zou pas eerlijk zijn, maar als je dat vindt dan ben asociaal, gestoord, crimineel of gek… tsja dat zeggen dan mensen die anderen hun wil opdringen via de overheid, wat dus betekent dat die wil met geweld opgedrongen wordt aangezien dat de methode is die overheden gebruiken om mensen te laten luisteren. 

Dan ben ik liever gek dan hypocriet. 

Een publieke opiniepeiling is geen vervanging voor gedachten

Een publieke opiniepeiling is geen vervanging voor gedachten


Peilingen of in het engels ‘polls’ zijn bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving helaas, want het lijken er alleen maar meer te worden. Tegenwoordig wordt overal een peiling voor gehouden, en zo erg is dat niet, behalve als het partijen zijn met heel veel invloed die die peilingen bewust houden om de meningen te sturen in plaats van ze te peilen. 

Buiten politieke peilingen worden tegenwoordig ontzettend veel peilingen door nieuws mediums gedaan wat dan zo’n beetje klinkt als: “zoveel procent van de nederlanders vindt dit” of “zoveel procent van de nederlanders vindt dat”, en ik irriteer mij altijd dood aan die uitspraak en ik zal ook uitleggen waarom. 

Het basisidee van een peiling is dat je een representatieve steekproef doet onder een groep mensen. Deze groep mensen moet zo samengesteld zijn dat hun antwoorden staan voor wat “alle Nederlanders” zouden invullen. Eigenlijk zou ik niet meer hoeven uit te leggen want dit is per definitie onmogelijk, hoe graag ze je ook anders willen laten geloven.

Het is onmogelijk om een representatieve groep mensen samen te stellen die de mening van alle Nederlanders in het klein kan weergeven.  Om even een klein voorbeeld te geven: op dit moment hebben we in nederland ongeveer 14 miljoen volwassen mensen. De meeste peilingen worden gedaan onder een groep van 1500 mensen, maar ik ga even hoog in de getallen zitten zodat we niet valsspelen.

 Ik ga er “extreem gemiddeld” vanuit dat we 10.000 mensen voor een peiling gebruiken. 10.000 is 0.07% van 14.000.000. We komen dus met een vrij hoge inschatting al op een percentage wat in cijfers heel simpel weergeeft dat dat onmogelijk een serieuze weerspiegeling van de werkelijkheid kan zijn. 

Het “EenVandaag Opiniepanel” zegt dat ze ongeveer 50.000  deelnemers hebben waarvan 60 a 70% wekelijks deelneemt aan een onderzoek. Oké, dat gaan we dan weer even berekenen aangezien volgens opiniepeilers de cijfers niet liegen toch? 50.000 mensen is 0,36% van 14.000.000 mensen. Even ter vergelijking, in onze land leven er 2.000.000 mensen met problematische schulden dankzij overheidsbeleid en dat is 14,5% van 14 miljoen mensen, als je daar over begint dan hoor je algauw “het valt wel mee”, maar als nog geen 1% van de volwassen mensen zogenaamd  ‘iets vindt’ via zo’n peiling dan doen we allemaal alsof we dat zo’n “redelijk betrouwbare representatieve groep mensen” is. 

Goed, genoeg geluld over cijfers. Iedere kleuter kan snappen dat het heel gek is dat we zoveel waarde hechten aan “opinies’ van kleine groepjes mensen die dan de grote massa zou moeten vertegenwoordigen.  Het is ook nog eens een hele kunst om een daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij en z’n ontelbaar veel verschillende soorten individuen situaties en meningen te krijgen. Ik ga het niet eens uitleggen want dat kun je zelf snappen, de korte versie is: de overgrote meerderheid wordt sowieso niet vertegenwoordigd in welke peilingen dan ook. 

Het doel van een peiling is niet om jou van een actueel beeld van de mening van “de meeste mensen” over een bepaald onderwerp te geven, maar het doel van een peiling is om jouw mening te beïnvloeden en niet alleen de jouwe, maar die van iedereen. Via peilingen kunnen ze bijvoorbeeld  ‘de sfeer proeven’ over een bepaald onderwerp waardoor ze vervolgens een beetje weten hoe de vlag erbij hangt onder de meeste mensen en wat ze dus kunnen doen om die mening een beetje bij te schaven en de gewenste kant op te sturen. 

Een voorbeeld: 

Als ze nederlanders aan de elektrische auto willen hebben omdat daar een enorme markt open ligt en er op langere termijn gigantisch veel geld te verdienen valt moet je natuurlijk de mening van de mensen gaan beïnvloeden. De snelste weg naar verandering van een mening is door in te spelen op gevoel. Als er een aantal suggestieve ‘polls’ gehouden worden waarin gezegd wordt: “60% van de Nederlanders wil wel elektrisch rijden” en even later zoiets als “het percentage elektrische rijders is gestegen” om vervolgens ook nog even te melden dat “50 procent van de mensen vindt dat diesel en benzine auto’s  op termijn helemaal moet verdwijnen vanwege de gezondheid van onze kinderen” dan zal je als vanzelf je mening wel bij gaan stellen, als “zoveel Nederlanders dat vinden, dan zal dat wel waar zijn”…toch? 

En dat niet alleen, de meeste mensen zijn gevoelig voor groepsdruk en stellen hun overtuigingen al gauw bij als ze de massa van mening zien veranderen. Best bizar eigenlijk dat individuen zo gevoelig zijn voor wat een ander ergens van vindt, dat ze niet doorhebben dat ook ‘die anderen’ een mening ingeprent hebben gekregen omdat ‘die anderen’ juist weer denken dat jij die mening hebt en zij zich dus vanuit hun optiek aan jou aanpassen om niet buiten de boot te vallen en jij je vanuit jouw optiek aanpast aan de mening van ‘die anderen’ om niet buiten de boot te vallen.

 In werkelijkheid past iedereen zich dus aan aan een gewenste mening omdat ze denken dat anderen ook een andere mening hebben en hebben ze diep van binnen toch echt een andere eigen mening, maar die zal langzaam verdwijnen  zo werkt mind control vanuit de media. 

Als we over politieke peilingen praten is het helemaal een lachertje, ik wil er eigenlijk niet  eens over beginnen. Elke politieke peiling is een suggestie voor het onderbewuste, het inprenten van een gewenste overtuiging en een instrument om een vooraf vastgestelde uitslag geloofwaardig te maken. Als de VVD na jaren van sociale afbraak en zaaien van verbittering onder groeiende groepen mensen steeds maar aan kop blijft staan terwijl er slechts een klein groepje mensen in Nederland daadwerkelijk (financieel) profiteert van het huidige beleid, dan kan iedere boterletter op z’n blote klompen aanvoelen dat je ‘gefucked’ wordt. 

Nu kan ik mij daar ook niet al te druk om maken want het maakt geen fuck uit wie er aan het roer staat van Nederland BV vandaar dat ik mijn stempassen nog steeds bewaar als bewijsmateriaal van het feit dat er getracht wordt mij deel te laten nemen aan het steunen van een misdaadorganisatie, en dat weiger ik. 

Om er verder dit keer niet een te lang verhaal van te maken: je kunt je eigen conclusie trekken op basis van de eerder genoemde cijfers. Het is onmogelijk een “representatieve groep mensen” bij elkaar te krijgen die de mening van alle nederlanders vertegenwoordigen, neem ook even mee in je conclusie dat vooral peilingen van de mainstream media wel  een lachertje MOETEN zijn omdat in linkse media vooral “linkse mensen’ mee doen aan die “onderzoekjes” omdat ‘rechtse mensen’ de linkse media niet steunen en dus ook niet meedoen aan die “onderzoekjes”, datzelfde geldt andersom. In rechte media gaan ‘linkse mensen’ niet meedoen aan “onderzoekjes” simpelweg omdat ze het medium niet steunen.

Peilingen en Opinies zijn er om een gewenst beeld neer te zetten van wat de mensen moeten vinden. Dat kan in stapjes gaan door eerst voorzichtig te zijn in het weergeven van een percentage van “voorstanders” bij een bepaald onderwerp, zeker in controversiële onderwerpen of lastige maatschappelijke kwesties zoals de vermeende ‘door de mens gecreëerde klimaatverandering’ (ook wel antropogene klimaatverandering genoemd) , maar soms gebeurt het ook ineens radicaal. Ineens vindt dan een overgrote meerderheid iets wat je in de realiteit niet terug ziet of hoort, en de meeste mensen nemen dan maar aan dat dat de waarheid is… fout dus!

Een publieke opiniepeiling is dus geen vervanging voor gedachten, en het is dus ontzettend belangrijk om al die peilingen met een enorme lading zout te nemen, zodat je geen slachtoffer wordt van die mindcontrol. Blijf zelf nadenken en laat je niet pushen naar een gewenste mening. 

Peilingen zijn fake
Jij bent niet mijn baas!

Jij bent niet mijn baas!

Jij bent niet mijn baas

Jij bent niet mijn baas. Jij hebt niets over mij zeggen. Jij bepaald mijn leven niet. 

Ik ben niet jouw baas. Ik heb niets over jou te zeggen. Ik bepaal jouw leven niet. 

Dit klinkt ons heel normaal in de oren. Dit is namelijk de waarheid. Jij laat je niet door een ander zeggen hoe jij moet leven, of wel? Doe je dat wel? Ja… dat doe je wel. 

Jij doet wat de politici jou opdragen. Jij doet wat zij opgeschreven hebben. Jij betaald wat zij van jou vragen. Jij gehoorzaamd aan hun eisen. Jij doet wat jou gezegd wordt. 

Hoe noem je iemand die een ander vertelt wat zij moeten doen en wat zij niet mogen doen? … juist een baas. 

Als het staatsonderwijs wat wij allemaal “genoten” hebben je al leert dat gehoorzaam zijn aan “autoriteit” een deugd is, en dat ongehoorzaam zijn publiekelijk veroordeeld en bestraft wordt dan is de mindset van de gemiddelde “volwassene” op je vingers na te tellen. 

Als je als kind heel braaf en netjes altijd gewoon doet wat je gezegd wordt en je geleerd wordt het schandalig en heel erg  te moet vinden als iemand daar tegen “autoriteit” in gaat, dan is het logisch dat je die geloofsovertuiging je hele leven met je meedraagt. 

Hoe vaak horen we ‘vermeende gezagsdragers’ wel niet benadrukken dat “het ondermijnen van gezag zwaar bestraft moet worden en een absolute no-go is”, terwijl ‘gezag’  helemaal niet bestaat maar slecht een frauduleuze constructie op papier is. 

Heb je er wel eens over nagedacht hoe gek het eigenlijk is dat een plastic pasje moet zeggen wie jij bent, alsof jij dat pasje bent, en dat je gestraft kan worden voor het niet kunnen tonen van dat pasje waarop staat wie jij bent, terwijl jij ‘jij’ bent en niet dat pasje. 

Is het niet gek dat als jouw buurman bij de politie zit, dat hij het ene moment iets over jou te zeggen heeft en “gezag” over je heeft en het andere moment ‘gewoon de buurman is’ en dat slechts een kwestie van bepaalde kleding is? 

Kun je hier niet al uit opmaken dat “gezag” iets is wat wij verzinnen en hardnekkig in geloven maar tegelijkertijd bij volle bewustzijn bekeken volslagen idioot is? 

Het is heel lastig om mensen uit te leggen dat datgene waar ze in geloven eigenlijk niet bestaat omdat zij er nou eenmaal in geloven. Waarom ik op zich geen moeite heb met ‘wolkengod geloven’ zoals het christendom of de islam is omdat de meeste van die mensen jou niet raken in jouw persoonlijke vrijheid. Ze hebben wel een hardnekkige mening en er zitten in alle geloven wel wat radicalen maar in het meest gevaarlijke (bij)geloof wat ‘autoriteit’ heet of ‘overheid’ zit het vol met radicalen die niets anders doen dan jou hun wil opleggen, en toch vinden wij dat heel normaal en zelfs eerbaar. 

Moslims of christenen gaan niet stemmen of en hoe  God of Allah over ons gaat heersen. Als jij het niet gelooft, geloof je het niet en veruit de meeste ‘wolken-God-gelovers’ accepteren het gewoon dat jij niet gelooft (al denken bang gemaakte mensen valselijk dat dat anders is). Staatisten echter, (de gelovers in overheid) stemmen moedwillig op hun God overheid en zorgen daardoor voor dat jij mee moet doen met alles wat deze God beveelt. Er wordt geweld gebruikt tegen ongelovigen (de mensen die niet luisteren) en zelfs tegen mensen die wel luisteren maar in benarde situaties gedrukt worden door die God. 

Welk geloof is nu eigenlijk het meest radicaal? Is dat toch niet het geloof wat zegt dat mensen in stropdas bepalen hoe iedereen moet leven en is het niet zo dat zij hun gewapende geloofwaakhonden op niet gewelddadige mensen afsturen als hun geboden niet worden gehoorzaamd? 

Stemmen noemt men ‘een recht’, een deugd. Terwijl stemmen betekent dat jij jouw wil gaat opdringen aan andere mensen via mensen met een denkbeeldige sticker op hun voorhoofd waar  “autoriteit” op staat. Mensen met ‘gezag’ waarvan wij hallucineren dat zij meer rechten hebben dan andere stervelingen en iets te zeggen hebben over het leven van andere stervelingen. Realistisch gezien zijn we toch echt allemaal van hetzelfde stervelingen ras, dus hoe kan het toch zo zijn dat je dit gelooft? 

Het is trouwens niet eens echt JOUW wil wat je een ander op wil dringen. Jij kiest voor degene die de beste keuze opties voor jou heeft. De werkelijke keuze is: ga ik de baas kiezen die mij in mijn situatie  minder afpakt of ga ik de baas kiezen die mij in mijn situatie meer afpakt? De veronderstelling is namelijk dat je denkt ‘iets te krijgen’ van de baas met de ideeën die het beste aansluiten bij jouw situatie, maar de realiteit is dat je nooit ‘iets krijgt’ en als je al ‘iets krijgt’ is ‘dat iets’ iets wat je al eerder afgepakt werd. 

Bijvoorbeeld het actuele  “recht op demonstreren”. Hoezo denk je in godsnaam dat iemand anders jou een recht kan geven of afnemen wat je van nature al hebt…Het recht om NEE te zeggen. Denk je nou echt dat je er dankbaar voor moet zijn en het moet respecteren dat politici je iets geven (wat je al hebt) om je onvrede te kunnen uiten tegen hun, maar dan wel volgens hun regels? Dus ze nemen je een natuurrecht af, het recht op verzet, een ongeschreven natuurrecht, en geven je dat terug door het op te schrijven en er een hele lijst met voorwaarden bij te geven waar je je aan moet houden, want anders trekken ze dat “recht” weer in (terwijl je het recht al hebt). 

Snap jij nog wat je gelooft? Durf jij nog NEE te zeggen? Het enige woordje in deze “samenleving” wat daadwerkelijk macht zou moeten hebben, het woordje NEE, ik wil dit niet.  Als je ja zegt, dan stem je in. Als je nee zegt, dan stem je niet in. Dat is hoe mensen met elkaar zouden moeten omgaan. 

In de meeste gevallen in het dagelijks leven is het zo dat als je nee zegt tegen iemand, diegene dat ook accepteert, hooguit wat schoorvoetend. Als je nee zegt tegen de overheid dan krijg je te maken met geweld en heb je onder dwang geen andere keus dan ja te zeggen. En het ergste van alles is dat meeste mensen dit geweld zullen verdedigen want “dan had je maar moeten luisteren” want hun gods wil is wet. 

Het ergste soort mensen is het soort mensen wat zelf niet door heeft dat ze gevangen zitten en anderen met hun overtuigingen daardoor ook gevangen houden. Levensgevaarlijk. Deze mensen halen namelijk de vrije wil weg van andere mensen. Het recht wat een mens heeft om NEE te zeggen. 

Durf jij nog NEE te zeggen? Durf jij nog te zeggen: jij bent niet mijn baas! 

De wetenschappelijke misleiding

De wetenschappelijke misleiding

In de moderne tijd worden wij geacht de wetenschap als maatstaf voor waarheid aan te nemen. De hele maatschappij draait immers om wetenschap. Het gekke is alleen dat binnen de wetenschap er een tweedeling bestaat waarbij de ene groep ‘de materialisten’ alle podium krijgen en de andere groep de ‘open minded wetenschappers’ als ketters worden gezien. 

Omdat ik altijd alles zo begrijpbaar mogelijk voor iedereen wil schrijven maak ik ook dit weer even heel simpel: 

Materialistische wetenschap gaat voornamelijk uit van materie en sluit het ‘niet tastbare’ wat wij ‘spiritualisme’ noemen bijna volledig uit. 

Niet-materialistische wetenschappers (ook wel holistisch of spiritualistisch genoemd)pakken naast het materialistische ook het spirituele erbij, het ‘niet tastbare’.  

Een exacte benaming voor niet-materialistische wetenschappers is lastig want juist is deze groep dusdanig ‘open-minded’ dat zij onderwerpen van alle kanten durven te benaderen en dus feitelijk de ECHTE wetenschappers zijn. Zij bekijken dus de onderwerpen niet enkel vanuit het spirituele maar vanuit het geheel, want zij ontkennen het materialistische aspect niet  zoals de materialistische groep het spirituele wél ontkent. 

Ik stuitte op het (zoveelste) verhaal van een wetenschapper die al sinds jaar en dag verketterd wordt door de leden van de kerk van de materialistische wetenschap, zeg maar de wetenschap die wij geacht worden als DE wetenschap te zien. De helft van het verhaal, omdat ze een groot deel van ons ‘mens-zijn’ gewoon glashard ontkennen, ze noemen zich ook wel de ‘skeptici’ met een K en dus niet met een C. 

Het verschil tussen sceptici en skeptici is grofgezegd: sceptici betwijfelen elke uitspraak, en skeptici aanvaarden hypothesen wel, maar moeten die hypothesen wel de toets doorstaan hebben die zij daarvoor vastgelegd hebben. Het moet voor skeptici bewijsbaar zijn volgens de reguliere methodes die daarvoor zijn. Ironisch genoeg zijn die methodes ook vanuit dat skeptische oogpunt vastgelegd. 

Bijvoorbeeld, omdat bewustzijn niet te verklaren is en waarschijnlijk ook nooit zal worden, zeggen materialistische wetenschappers: het is een trucje van de hersenen. Iedereen die daar niet mee akkoord gaat en verder denkt dan dat zou dan aan ‘pseudo wetenschap’ doen, zelfs als ze dezelfde opleidingen en staat van dienst hebben. 

Skeptici zijn de waakhonden van de gevestigde orde. Het is zelfs zo dat er jaren geleden openlijk werd opgeroepen door een aantal van deze waakhonden om te infiltreren in Wikipedia om ervoor te zorgen dat alle wetenschap buiten de materialistische en de algehele gewenste koers van wetenschap daar geen podium krijgt óf dat er voortaan duidelijk bij vermeldt zou worden dat het pseudo wetenschap en ‘niet waar’ is. Dit omdat Wikipedia door de meeste mensen als eerste bron wordt aangeboord in de zoektocht naar informatie. 

Rupert Sheldrake  is Auteur bioloog en filosoof en  heeft een gedegen wetenschappelijke achtergrond. Hij studeerde biologie, biochemie en filosofie in Cambridge en Harvard.

Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake is bij uitstek een man van de wetenschappelijke methode, die niets aanneemt zonder hard bewijs. Rupert gaf een lezing getiteld The Science Delusion (de wetenschappelijke misleiding) op TEDx (het TED-talk congres) Whitechapel, 12 januari 2013. Het thema voor de nacht was Visions for Transition: bestaande paradigma’s uitdagen en waarden opnieuw definiëren (voor een mooiere wereld).  


 Als reactie op protesten van twee hardcore skeptische materialisten  in de VS werd de lezing van Sheldrake uit de circulatie gehaald door TED, verbannen naar de ‘stoute hoek’ van hun website en voorzien van een waarschuwingslabel. De lezing werd dus in het ‘stoute hoekje’ gezet omdat hij de moderne wetenschap in twijfel trekt én wetenschap naar een ander niveau, het enige  logische niveau voor échte wetenschap wil tillen. 

 Er werd ruimte gemaakt voor discussie, maar degenen die de ‘TED talk veroordeelden, (de waakhonden van de materialistische wetenschap) kwamen nooit opdagen.  De overgrote meerderheid van degenen die zich hierover uitspraken waren woedend, inclusief degenen die nog nooit van Sheldrake en z’n onderzoeken over bijvoorbeeld ‘morfische resonantie’ hadden gehoord. 

Rupert Sheldrake haalt in zijn boek ‘The science delusion’ tien dogma’s (Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie) van de materialistische variant van wetenschap onderuit die in de wetenschappelijke wereld eigenlijk zonder uitzondering voor waar worden aangenomen. Dat doet hij door de uitgangspunten uit te zoeken en door wetenschappelijk onderzoek boven water te halen waarvan de uitkomsten hier volledig mee in tegenspraak zijn. Het gaat om de volgende leerstellingen:

1. Alles is in wezen mechanisch, ook levende wezens, zelfs mensen. Alles wordt dus  als ‘machine’ gezien. 

2. Het menselijke bewustzijn is een illusie, geproduceerd door de materiële activiteit van de hersenen. Een ‘trucje van de hersenen’

3. De totale hoeveelheid van materie en energie is altijd hetzelfde. (Behalve bij de Big Bang, toen alle materie en energie plotseling verscheen.)

4. De natuurwetten staan voor altijd vast. Vanaf de Big Bang tot in de eeuwigheid.

5. De natuur kent geen doel, en de evolutie heeft geen doel of richting.

6. Alle biologische erfelijkheid is materieel, vastgelegd in DNA en andere materiële structuren. 

7. Bewustzijn zit in het hoofd en is niets anders dan de activiteit van het brein. Wanneer je naar een boom kijkt, is het beeld van die boom niet ‘daarbuiten’, maar in je hoofd.

8. Herinneringen zijn als materiële sporen opgeslagen in de hersenen en verdwijnen bij de dood.

9. Onverklaarde fenomenen als telepathie zijn illusies.

10. Mechanistische geneeskunde is de enige die werkzaam is. Alternatieve of natuurlijke methoden werken niet. 

Kijk deze video 

Of deze video


om de uitleg te horen van Sheldrake zelf. Stuk voor stuk weerlegt hij de dogma’s waaraan de meeste wetenschappers wereldwijd de wetenschap toetsen. Het uitgangspunt waar skeptici aan vast houden om iets als ‘waar’ te kunnen zien. Alles wat niet aan die criteria voldoet wordt als ‘pseudo wetenschap’ bestempeld. 

Waarom ik dit verhaal interessant vind, is omdat ditzelfde fenomeen in elke wetenschap en op elk niveau terug komt. We zien het ook als je iets leest over de vermeende “klimaatverandering”. Iedere wetenschapper die z’n onderzoek buiten het gewenste paradigma doet krijgt geen podium, wordt als ketter behandeld en aangevallen waar dat kan. 

Wetenschap is veranderd in een geloofsysteem, een religie. Oorspronkelijk hoort wetenschap gebaseerd te zijn op het vergaren van kennis die kennis te onderzoeken  om vervolgens tot een conclusie te komen. Als een deel van de kennis ontbreekt omdat men vindt dat dat uitgesloten is van deelname vanuit de geloofsovertuiging dat is alles materie is, dan is je conclusie niet compleet. 

Wat er bij de leden van klimaatkerk gebeurt is dat de conclusie al getrokken is, waarna de kennis om tot die conclusie te komen vervolgens zo breed mogelijk wordt verworven om dat dan als onderbouwing te gebruiken voor die conclusie. Sterker nog, iedereen die meewerkt aan een onderbouwing voor die conclusie krijgt subsidies, alle ruimte en alle middelen en alle maatschappelijke lof waardoor er een gigantische motivatie is om daaraan mee te doen, ook voor jonge wetenschappers omdat daar hun kansen liggen op bekendheid en een betere carrière. 

Als je aan de niet gewenste kant meewerkt, krijg je geen podium, geen subsidies, geen middelen of ruimte en wordt je verketterd als een heiden in de kerk. Het is dus niet zo gek dat die kant van de wetenschap zwaar onderbezet is en er dus geen volledig verhaal krijgen maar een eenzijdig verhaal. 

Stel we zouden alles omdraaien, en we zouden nu gaan bewijzen dat het klimaat NIET veranderd door menselijk handelen, en we zouden al de wetenschappers die deze conclusie moeten gaan onderbouwen alle  ruimte geld podium en lof gaan geven die we nu ook geven, dan zul je zien dat binnen de kortste keren de hele wereld zal geloven dat het klimaat zichzelf regelt en dan wij nietige mensjes in deze enorme wereld daar niets te vertellen hebben. 

Het punt dat ik wil maken is niet dat ik per definitie tegen wetenschap in wil gaan en wil doen alsof het allemaal niet klopt, dat zou inderdaad behoorlijk gek zijn, maar dat wetenschap geen echte wetenschap meer is als geld en podium (bekendheid genereert nieuwe mogelijkheden) belangrijker zijn dan het plaatje compleet te krijgen zonder eerst een conclusie te trekken. 

Wetenschappers hebben één groot voordeel waarmee zij en hun aanhang de discussie altijd winnen. De arrogantie dat zij meer weten als jij, en jij niks voorstelt zoals ze dat je al te graag duidelijk maken. Natuurlijk  weten ze op een bepaald gebied meer dan jij, maar degene die op dat bepaald gebied ook net zoveel weten en toch echt andere conclusies trekken die worden hetzelfde behandeld als de mensen die er minder van af weten. Dat moet toch vragen oproepen lijkt mij? 

Ik zeg altijd maar: één ding is zeker, dat niets zeker is behalve de dood. Als wetenschap veranderd is in een religie (waar het met klimaatverandering absoluut de schijn van heeft) dan krijgt iedereen die de religie aanvalt dezelfde behandeling namelijk die van een ketter. Bakken met stront worden over je heen gegooid, geweld wordt niet meer geschuwd en je wordt helemaal kapot gemaakt. Het wordt bijna angstaanjagend. 

De wetenschappelijke misleiding is ook wetenschap alleen dan meer psychologisch. Het zijn niet perse de wetenschappers die fout zitten want die onderzoeken slechts een vraagstelling, het is alles daaromheen zoals de overheid en de media die een frame bouwen waarin het ene wel geaccepteerd wordt maar het andere niet. Het is hersenspoeling en manipulatie op basis van een niet compleet verhaal. En dat is als je er echt over na durft te denken eigenlijk schokkend. 

Wie beschermt ons eigenlijk tegen het “gezag”

Wie beschermt ons eigenlijk tegen het “gezag”

Een geweldsmonopolie bestaat niet, iedereen heeft het natuurrecht zichzelf te verdedigen tegen onrecht. Toch geloven wij met z’n allen dat je een klein groepje mensen een speciaal kostuum kan geven wat dan op magische wijze ineens zegt “ik mag iets wat jullie niet mogen, namelijk geweld gebruiken als ik dat nodig vind”.

In Nederland is het verboden om jezelf te verdedigen. Wij leren hier dat het “gezag” conflicten oplost voor ons want we kunnen zelfs gestraft worden voor zelfverdediging. In dit land kun je van slachtoffer naar dader gaan in één adem wanneer de politie zich ergens mee bemoeit. Ze hebben er ook nog eens een hele hippe uitdrukking voor bedacht, het zogenaamde  ‘je mag geen eigen rechter spelen’. Deze uitdrukking is zo verschrikkelijk dom dat ik het bijna beschamend vind dit nog te moeten uitleggen aan volwassen mensen. 

Stel je loopt op straat en je wordt plotseling slachtoffer van twee straatrovers die je portemonnee stelen en je telefoon.  Op dat moment sta je machteloos en worden we geacht dit op te lossen door de politie te bellen om er een aangifte van te doen. Voordat de politie er is zijn we een aantal cruciale minuten verder en is het enige wat zij nog kunnen doen: noteren. Vervolgens wordt er nooit meer wat mee gedaan. 

Wat nu als jij in deze situatie een wapen had gehad. Laten we het ‘light’ houden, een busje pepperspray bijvoorbeeld (verboden in Nederland). Op het moment dat je slachtoffer wordt van zo’n misdrijf  kun je direct zelf ingrijpen waardoor je je jezelf en je spullen kan veiligstellen zonder dat je daar een ander voor nodig hebt. Je lost per direct de situatie op. Waarom wordt ons dat recht dan ontnomen terwijl het ook nog eens preventief werkt?

Kwaadwillenden in Nederland weten op voorhand al dat hun slachtoffer waarschijnlijk niet gewapend is, want dit is verboden. Hierdoor is iedereen in principe een makkelijk slachtoffer, en dat weten ze dondersgoed. Weet je hoeveel verkrachtingen of aanrandingen er voorkomen hadden kunnen worden als vrouwen zichzelf met een wapen mochten verdedigen? Hoe logisch is het dat mensen terughoudender zijn met misdaden plegen als het risico bestaat dat hun slachtoffer gewapend is. 

Hoe logisch is het dat mensen het recht horen te hebben zichzelf te verdedigen en hoe normaal zou het eigenlijk moeten kunnen zijn om wél eigen rechter te spelen op het moment dat jou onrecht aangedaan wordt?  Het is allemaal een kwestie van programmering. 

De programmering is: jij mag zelf niks, je moet “speciale mensen”  in kostuum roepen die altijd pas achteraf kunnen handelen als het al te laat is. Deze “speciale mensen”  hebben rechten die jou afgenomen zijn en we noemen deze magische truc “een monopolie op geweld”. Ondertussen wordt iedereen van baby af aan opgevoed als kleuters die er niet eens meer aan durven denken voor zichzelf op te komen en dus altijd zullen zoeken naar een autoriteitsfiguur wanneer er conflicten zijn en nog erger: hierdoor zullen ze ook elke vorm van (onterecht)  geweld vanuit diezelfde autoriteitsfiguren tegen onschuldigen verdedigen omdat zij immers een ‘godenstatus’ hebben. 

Het zogenaamde “geweldsmonopolie” gaat zich dus uitbreiden naar andere vormen van ordervolgers. De BOA’s die meestal in het “handhavingskostuum” lopen krijgen steeds vaker te maken met geweld, en daarom willen ze nu deze groep ook gaan bewapenen zodat ze zichzelf in ieder geval kunnen verdedigen, tenminste dat is de insteek. 

Handhavers zijn niet bepaald geliefd aangezien zij de kutklusjes moeten opknappen voor de Staat. De Staat verzint de ene regel na de andere regel en aangezien regels gehandhaafd moeten worden en de politie al druk genoeg is met automobilisten pesten en andere slachtofferloze “misdaden” te bestraffen is een handhaver de oplossing voor het nog vuilere werk. Logisch dat deze mensen nogal eens tegen agressie aanlopen als je werk bestaat uit mierenneuken en matennaaien. 

In tijden van steeds sneller opkomende opstanden tegen overheden wereldwijd is het natuurlijk gunstig om zoveel mogelijk bewapende mensen in kostuum op straat rond te hebben lopen. Zo pleiten ze inmiddels voor steeds hardere aanpak tegen mensen die zichzelf verdedigen tegen politiegeweld (de zogenaamde ‘handen af van hulpverleners’ propaganda die politieagenten onsterfelijk moeten maken) en durven ze zelfs het idee te opperen om mensen die totaal geen band met ons land of omringende landen hebben om “ons te gaan verdedigen in het leger”, en als ze dan alvast de handhavers ook bewapenen zijn die straks ook inzetbaar tegen de eigen bevolking als de opstanden tegen crimineel Den-Haag wat grimmiger worden. 

Alles draait om de vooruitziende blik die de meeste mensen helaas niet hebben. Ons wordt geleerd dat autoriteiten altijd gelijk hebben en dat je het recht niet heb jezelf te verdedigen tegen mensen in een uniform als zij jou kwaad aan doen. De meeste mensen gaan hier dan ook volledig in mee, omdat hun valse hoop nog altijd is dat deze mensen hun beschermers zijn als dat nodig is. De praktijk echter laat totaal het tegenovergestelde zien, en wanneer mensen opkomen voor hun rechten is het enige wat die uniformen consequent doen: orders opvolgen en de “normale mens” desnoods met geweld het zwijgen opleggen. Verdedig jij jezelf tegen een agent of handhaver, dan kom je hoe dan ook in de toekomst vast te zitten, en iedereen roept dan “eigen schuld”. 

Dit is hoe het gaat worden. We maken met onze naïeve programmering de uniformen onsterfelijk en wanneer ze straks tegen de eigen bevolking ingezet worden als de bevolking voor hun individuele rechten opkomen dan zullen we die vruchten plukken, helaas denken de meeste mensen niet zover vooruit, zolang ze op dit moment zelf hun eigen hachje een beetje op orde hebben  gaan ze er voor het gemak maar vanuit dat mensen die op dit moment op hun laatste loodjes lopen en voor hun rechten opkomen ‘niet zo moeten zeuren’ en ‘zich maar gewoon aan de regels moeten houden’, dat soort onzin. Alsof praten en netjes luisteren ooit een politicus van mening heeft doen veranderen. 

Natuurlijk wordt je radicaal genoemd als je niet meegaat in het geloof dat je respect voor “gezag” moet hebben. Dat is maar jammer dan. Ik heb respect voor mensen die ook respect voor mij hebben en mij behandelen zoals ik hen behandel, als mens dus. Het kan mij niet schelen wat voor kostuum een ander aan heeft, ik zie een mens, en als dat mens denkt dat hij macht over mij heeft alleen omdat hij zich verkleed heeft dan heeft die het goed mis. Zolang ik een ander geen schade toebreng en geen kwaad aan doe hoor ik niet met geweld benadert te worden, op geen enkele manier. 

We zijn de draad kwijtgeraakt in nederland zoals dat ook in andere landen gebeurt is. Gezag wordt er niet meer alleen psychisch ingestampt het wordt er straks steeds meer lichamelijk ingeramd, daar kun je op wachten als je bepaalde groepen mensen een “monopolie op geweld” gaat geven en dat steeds verder gaat uitbreiden. 

Natuurlijk zul je nog altijd met het geïndoctrineerde idee rondlopen dat zegt: “als je niks fout doet dan heb je niets te vrezen”, alleen is dat allang niet meer waar, zodra je  niet meer ‘gewoon doet wat je gezegd wordt’ omdat je niet meer kan omdat je bijvoorbeeld op je laatste financiële loodjes loopt dankzij je eigen “vertegenwoordigers” in politiek Den-Haag of Brussel, dan veranderen die zogenaamde beschermers van je in je vijanden… want DAT is namelijk waarvoor deze mensen in een kostuum lopen, niet om jou te beschermen maar jouw meesters. 

Een subsidie is een ander woord voor smartengeld.

Een subsidie is een ander woord voor smartengeld.

Ik heb het al een eerder gehad over ‘legalese’, wat ongeveer wil zeggen dat normale woorden met een meestal negatieve definitie vervangen worden voor een mooi woord wat eigenlijk hetzelfde betekent maar waar dan een positieve draai aan gegeven wordt. Zo is het dus ook met de term ‘subsidies’ 

Subsidies lijken op gratis geld voor een bepaalde doelgroep, een soort steuntje in de rug van de overheid. Maar de ware betekenis van het woord komt meer in de buurt van het woord ‘smartengeld’. Smartengeld is een vorm van schadevergoeding, een tegemoetkoming wanneer je immateriële of materiële schade hebt geleden dankzij het handelen van een ander. 

Schade is niet altijd zichtbaar en schade kan ook voorspeld worden. Het is dus best een ruim begrip. 

Neem het volgende voorbeeld: 

Jan en Piet hebben allebei een appelkwekerij op de grond van Kees. Kees vindt dat er teveel appels gekweekt worden en gaat Jan en Piet voor de keus zetten: of de helft minder verbouwen, of stoppen. Met de hoeveelheid appels die ze nu beide kweken kunnen ze beide net rondkomen. Als ze de helft nog maar mogen kweken kunnen ze onmogelijk nog het hoofd boven water houden. Kees snapt dit en geeft hen de oplossing: als beide de helft inkrimpen betaald Kees het bedrag wat ze mislopen. 

Kees heeft land genoeg, maar het geld ook niet op z’n rug zitten, en zal toch ergens die beloofde compensatie vandaan moet toveren. Wacht, denkt Kees, ik ga ieder ander die een stukje van mijn land huurt een beetje meer huur laten betalen zodat de kosten gedekt zijn. Klaar is Kees. En zo geschiedde, iedereen ging een beetje meer huur betalen zodat Jan en Piet de appelproductie konden halveren. Jan en Piet hadden liever gewoon voor zichzelf blijven zorgen want dit ging prima, het was Kees die hen geen keus liet: aanpakken of oprotten. Kees is immers de baas. 

Natuurlijk praten we hier over een simpele versie van complexe zaken, maar juist omdat die zaken zo complex worden gemaakt verliezen we uit het oog dat in het beginsel er altijd één verantwoordelijke aan te wijzen is: Overheid. 

Subsidies worden namelijk ook gebruikt om de vrije markt buitenspel te zetten, dit zie je in elke sector terug komen. 

Als je subsidie krijgt voor de aanschaf van een elektrische auto en niet voor de aanschaf van een benzine auto dan betekent dit dat de elektrische auto verkoper kunstmatig bevoordeeld wordt, en de benzine auto verkoper kunstmatig benadeeld wordt. Die benzine auto verkoper wordt dus dwars gezeten door mensen met een monopolie positie die wetgeving kunnen invoeren en dit ‘dwars zitten’ kunnen legaliseren namelijk: overheid. Natuurlijk kunnen die benzine auto verkopers ook elektrische auto’s gaan verkopen, dan zullen de zaken weer goed gaan maar dat neemt niet weg dat hun vrije keus en de vrije keus van de klant afgenomen wordt. 

Subsidies zijn pleisters en kunnen ook als dwangmiddel ingezet worden om de markt kunstmatig te beïnvloeden en bepaald partijen uit de markt te werken. Als de overheid de markt beïnvloed is er geen sprake meer van natuurlijke vraag en aanbod en wordt alles kunstmatig. Het allergrootste probleem van deze tijd is juist dat alles kunstmatig is geworden. Degene met de meeste centen hebben de meeste macht. De politiek wordt beheerst door degenen met de centen en de macht. 

Als de macht morgen helemaal geen appels meer wil omdat er de komende jaren aan peren veel meer verdient kan worden op allerlei manieren, dan zal de macht via de politiek de appel verkopers smartengeld bieden te veranderen of in te krimpen en er dus geen andere mogelijkheid is dan aanpakken of kapot gaan. Ondertussen zal de macht ook via de politiek regelen dat iedereen die peren gaat verbouwen kunstmatig voordeel gaat genieten in de vorm van subsidies, én de media zal ingeschakeld gaan worden om appels zo slecht neer te gaan zetten dat mensen geeneens meer appels willen. 

Zo zie je maar hoe je gewoon als normaal hardwerkend mens in dit land totaal geen vrije keus meer hebt, en hoe je als consument beïnvloed wordt in je keuze. Beide hebben geen echte vrije keuzes meer op basis van vraag en aanbod. Want als je iets vraagt wat de hogere machten liever niet willen dan zal het onmogelijk gemaakt worden om überhaupt een aanbod te kunnen creëren. Alles is kunstmatig en nep. 

Als iedereen kunstmatig afhankelijk wordt van de overheid terwijl dat in het beginsel nooit nodig was geweest dan moet je je toch eens achter de oren krabben of het allemaal wel zo is als dat het zou moeten zijn. Mensen zijn bang voor een échte vrije markt maar zien niet de corruptie en het bedrog binnen een markt onder invloed van een overheid. Het is logisch wanneer wetgevende machten invloed in de markt hebben dat degene die het meeste biedt in de achterkamertjes de meeste invloed kan kopen. Zo kan wetgeving “gekocht worden” en vervolgens verdwijnen vrije keuzes en vrije wil. 

Als laatste, als je ook kijkt naar de zogenaamde “vrije markt” in de zorg en de mensen die niet verder denken en lopen te klagen over dat “marktwerking in de zorg niet goed is” dan snap je niet wat een vrije markt is. In een vrije markt is iedereen VRIJ om op basis van concurrentie prijzen te bepalen. Kwaliteit is dan sowieso een vereiste omdat mensen vanzelf naar de concurrent gaan als je kutkwaliteit levert of te duur bent. 

In de zorg is er NOOIT sprake geweest van een vrije markt omdat de overheid overal met z’n tengels tussen zit en alles bepaald en regelt met wetgeving. Nogmaals, als in een vrije markt één partij een monopoliepositie heeft puur omdat deze partij iedereen die ook meedoet de wetten voorschrijft en die partij zich er zelf niet aan hoeft te houden dan is er geen sprake van vrije markt en kan er nooit eerlijk en vrij gehandeld worden met elkaar. 

In een ware vrije markt is de consument de baas omdat de consument zoekt naar de beste kwaliteit en prijs in verhouding voor zichzelf, en zodra dat kunstmatig wordt gaat de kwaliteit vanzelf achteruit en de prijs blijft hetzelfde of het wordt duurder. Overheidsinmenging zorgt altijd voor kunstmatige belangen en haalt het natuurlijk effect weg van échte marktwerking. We hebben dit de afgelopen jaren in alle sectoren wel kunnen aanschouwen. De zogenaamde vrije markt indirect gecontroleerd en beïnvloed door overheden. 

Vrijheid onder controle bestaat niet. In alle sectoren bepaald de overheid nog steeds de markt en zolang dat zo is moet je het woord ‘vrij’ weglaten. Ondertussen moeten we mensen die gebruik moeten maken van subsidies om het hoofd boven water te houden niet de schuld gaan geven dat zij gebruik moeten maken van die subsidies. Het immers Kees, de overheid z’n schuld dat midde- en kleine bedrijven en ondernemers het niet meer trekken en dat ze óf giga groot moeten worden om smartengeld te kunnen ontvangen, óf  het juist krijgen door kleiner te gaan om uiteindelijk voor spek en bonen nog mee te doen en alles daartussen in óf variant daarop.  

Hoe dan ook komen we altijd weer op hetzelfde punt uit: waar overheid begint, eindigt vrijheid. Wanneer we ons dat nou weer eens gaan realiseren kunnen we ophouden met het eeuwige gebakkelei en geruzie richting elkaar over de symptomen van een door en door verrot corrupt systeem wat ontstond dankzij dezelfde partij die zich ook als redder opstelt, de Overheid. 

De redder die je redt van het probleem wat hij ook creëerde. Getroost worden door je verkrachter en het niet doorhebben dat het de verkrachter is. Welkom in de realiteit. 

Misschien moeten we eens een beetje minder gaan doen.

Misschien moeten we eens een beetje minder gaan doen.

De laatste tijd wordt het nieuws en de discussie gedomineerd door hysterie omtrent dat  zorgvuldig uitgedachte ‘trigger-woord’ klimaatverandering. De vraag die steeds weer in mij opkomt in elke discussie die ik lees: waarom denken we toch dat we daar méér voor moeten doen, want mínder doen lijkt mij in veel breder opzicht een oplossing voor meerdere problemen. 

Vooropgesteld, ik geloof niet in mens gecreëerde klimaatverandering. Dat moge inmiddels duidelijk zijn. Ik geloof wel dat we ons lokale milieu vergiftigen en vernietigen want overal waar de mens in het huidige bewustzijn neerstrijkt maken we er een puinzooi van. 

Laten we dan eerst even kijken naar wat we anno 2019 nog steeds allemaal moeten. Ondanks dat we allang hadden kunnen zorgen dat we onze basisbehoeften zouden kunnen “kopen” op basis van het feit dat we bestaan, moeten we nog steeds onze dagen slijten met hoofdzakelijk nutteloze arbeid te verrichten om daar iets van fictieve(bedachte) waarde voor terug te krijgen om daar vervolgens die eerste behoeften van te kunnen kopen. 

Jouw lichaam bestaat uit energie, jouw lichaam is een grondstof. De enige echte realtime waarde die er bestaat is de energie waaruit jij bestaat. Dit alles vertegenwoordigt echte waarde omdat goud of olie uit zichzelf niets doen, het is de mens die er op wat voor manier dan ook waarde aan geeft, in de basis is het waardeloos. De mens echter is niet waardeloos omdat de mens in actie moet komen om te overleven en de mens zijn energie dus aan iets moet besteden om voort te kunnen leven, neem bijvoorbeeld voedsel verbouwen en voor drinkwater zorgen. 

Als je net zo stil blijft liggen als een klomp goud dat doet, dan ga je uiteindelijk dood en verdwijnt jouw energie en daarmee ook jij als grondstof. Het is dus vrij duidelijk dat wij realistische waarde hebben, energie die omgezet kan worden in een daad en dat elke andere grondstof op aarde alleen waarde heeft als we er om wat voor reden dan ook waarde aan geven. 

Nu gaan er al jaren allerlei theorieën de ronde over het nut van een basisinkomen.  Op zich is een basisinkomen iets wat voor heel veel mensen heel veel stress en leed zou oplossen. Het basisinkomen zoals men zich dat voorstelt is echter nog steeds gebaseerd op dezelfde gebakken lucht en fictieve waarde waar alles nu op gebaseerd is, en tevens kan een basisinkomen in die vorm alleen gerealiseerd worden door het via belastingen af te dwingen van mensen, en dat is een principe waar ik fel op tegen ben om dat belasting in de basis ordinaire roof is (roof van energie) en ze hiermee de macht gecentraliseerd houden bij een klein clubje mensen die hiervan betaald worden. 

Het kan dus volkomen anders. Als we er vanuit zouden gaan dat ieder mens in ieder geval de waarde vertegenwoordigd die hij nodig heeft voor de basisbehoeften zoals eten drinken en onderdak, dan kan men vanaf daar zélf bepalen zonder stress wat hij of zij met z’n leven gaat doen. Wil je meer, dan  ga je meer doen en wil je dat niet dan hoeft dat ook niet. 

 De tijd die je nu kunstmatig besteed aan werken voor je eerste levensbehoeften neemt vrijwel alle tijd in beslag om daarnaast nog dingen te kunnen doen die daadwerkelijk direct nuttig zijn zoals anderen helpen, voor naaste zorgen, een (gezamenlijke) groentetuin te onderhouden, er voor je kinderen te zijn, in het algemeen iets te betekenen voor de samenleving etc etc.  

Als we het systeem zouden transformeren van een  egoïstische maatschappij onder invloed van grote overheid waar alles kunstmatig is en van bovenaf geregeld wordt, naar daadwerkelijke Samen-Leving in samenwerking waarin tevens doodsoorzaak nummer één vrijwel volledig uitgebannen kan worden (stress), dan lossen we daarmee tevens een groot deel van problemen die nu als argument voor “klimaatverandering door de mens” worden gebruikt. Daarnaast zullen veel minder mensen als gevolg van stress zorg nodig hebben. 

Als de overheid in plaats van steeds meer uit te breiden vanaf nu steeds meer zou inkrimpen dan zouden alle nutteloze ambtenaren functies niet betaald hoeven worden van ‘onder bedreiging geroofd geld’ van werkende mensen(belasting)  want die mensen zouden in een ander systeem hun eerste levensbehoeften al veiliggesteld hebben puur omdat ze bestaan en daar dus ook gewoon recht op hebben omdat zij waarde vertegenwoordigen. 

Als we alle banen eens zouden wegdenken die nu alleen maar bestaan omdat mensen kunstmatig in de problemen zitten (schulden), of banen die bestaan door de extreme wet- en regelgeving cultuur waar we inzitten,  enzovoorts (je kunt zelf ongeveer bedenken wat er nog meer bestaat aan nutteloze kunstmatig in stand gehouden banen) zijn in principe honderdduizenden tot miljoenen mensen plotsklaps werkloos. We zien op dit moment werkloos als iets verschrikkelijks maar het zou juist ontzettend gunstig zijn als er zoveel mogelijk mensen werkloos zouden  zijn, het vergt alleen even een omschakeling in het denkpatroon waar we nu in moeten denken. 

Stel je voor dat je zelf zoveel mogelijk voor je zorgbehoevende ouders zou kunnen zorgen omdat je je tijd niet kwijt ben aan iets doen voor je eerste levensbehoeften, in plaats van ze te plaatsen in door de Staat gesubsidieerde verzorgingstehuizen die alleen het hoognodige voor jouw ouders doen. Hebben jouw ouders niet ook een groot deel van jouw leven voor jou gezorgd? 

Wat nu als je zelf voor je kinderen zou zorgen in plaats van ze het grootste deel van de dag bij vreemden achter te laten omdat jij bezig bent met iets wat niet zou hoeven. Zou je dat ook niet gewoon veel prettiger vinden, en zou dat voor jou en je kind en de band tussen jullie ook niet veel beter zijn?  

Zou je in je eigen leven op dit moment kunnen bedenken hoeveel stress en zorgen er van je af zullen vallen als in ieder geval de basis onvoorwaardelijk gedekt is. Zou je daar niet een veel beter, vrolijker, positiever, leuker, gezelliger, mooier en vredelievender mens van worden? Zou jij dan de tijd hebben om andere mensen een plezier te kunnen doen, of zou jij je dan willen inzetten voor mensen die hulp op wat voor manier dan ook nodig hebben? 

Natuurlijk zullen dit soort ideeën altijd direct verworpen worden door de zogenaamde “gestudeerde slimme mensen” die van simpele dingen hele moeilijke ingewikkelde dingen maken. Die mensen denken namelijk allemaal vanuit een egoïstisch oogpunt waar ze zelf de meeste baat bij hebben, de meeste hebben hun schaapjes dankzij dit systeem op het droge en zullen direct voelen dat er aan hun stoelpoten gezaagd gaat worden als alternatieve ‘menselijkere systemen’ om de hoek komen kijken. 

Mensen die wel varen bij dit systeem van gecentraliseerde machten die zich steeds verder uitbreiden en steeds meer grip krijgen op het privéleven van mensen die hoef je niet te gaan vragen of een andere manier misschien wat gunstiger is voor ieder mens, en of een andere manier misschien wat meer levensvreugde terug brengt bij de mensen, en mensen dan misschien ook wel heel erg gestimuleerd worden om vanuit vrijheid wat goeds te doen voor de samenleving. Als je vooral aan het overleven bent heb je voor dat soort dingen uiteraard geen tijd of zin meer, we worden allemaal gedwongen tot egoïsme want zo zijn we makkelijker te besturen door de macht. 

Als er minder mensen tegelijkertijd onderweg hoeven om voor hun eerste levensbehoeften te werken, zal het werk wat er overblijft en wel degelijk nut heeft beter verdeeld kunnen worden. Minder mensen gedwongen onderweg betekent logischerwijs minder auto’s op de weg. Tegelijkertijd is het ook zo dat wanneer mensen weer meer tijd overhouden, ze de rust en de tijd hebben om wat vaker de fiets te pakken of te wandelen in plaats van de auto overal in hun haast voor te gebruiken. Daarnaast hebben mensen ook weer meer tijd om rustig de tijd te nemen voor het koken, waardoor ‘gemakkelijke snelle  maaltijden’ minder snel gepakt zullen worden wat uiteindelijk weer zal leiden naar minder verspilling en minder voorverpakken van voedsel. 

Er is zoveel meer mogelijk als mensen wat meer rust in hun leven terug zouden krijgen, en eigenlijk zal dat de hele samenleving een stuk positiever en minder stressvol maken. Minder stress betekent een betere gezondheid en minder mensen zullen grijpen naar extreme middelen om een beetje kunstmatig plezier terug te krijgen in een uitzichtloos bestaan. Als je elke dag alleen maar aan het overleven bent in een dicht gereguleerde openlucht gevangenis wat ons land nu is, wordt je situatie uitzichtloos… wat is het doel nog van iemand die alleen werkt om te kunnen blijven bestaan? Dit is precies het stukje wat de mensen die dankzij dit destructieve systeem er warmpjes bij zitten zich nooit zullen kunnen voorstellen. 

Als je blijft denken dat een betere toekomst voor ons allemaal mogelijk is via de machten die de wereld nu besturen, dan heb je het goed mis. Wie in de politiek zit zit gebakken, die hebben geen baat bij een daadwerkelijk beter en eerlijker systeem. Grote gesubsidieerde coöperaties en multinationals hebben dat ook  niet, en iedereen in de financiële sector heeft dat ook niet. Dus je kunt nagaan waar je tegenop moet boksen met z’n allen. 

Uiteindelijk begint verandering in onszelf en hoeven we die niet bij politici of andere machten af te gaan dwingen.  Ik hoop dan ook dat mensen die dit verhaal lezen er echt even bij durven stilstaan waarom we al deze kunstmatige bagger nog in stand houden terwijl we elke dag weer kunnen zien hoeveel mensen hier aan kapot gaan, hoeveel onnodig leed we hiermee veroorzaken en hoeveel onnodige schade aanrichten aan de natuur.

 Een vrijer bestaan is aan alle kanten de oplossing, waarom denken we dan nog met z’n allen dat een juist minder vrij bestaan ons zal redden, en dat de oplossing bij de machthebbers gezocht moet worden. Die machthebbers die juist alles kunstmatig in stand houden en stukje bij beetje erger maken.

 Of je nu wel of niet gelooft in klimaatverandering door de mens, als je durft te snappen wat ik hier zeg snap je ook dat iedereen hier wat aan heeft. In plaats van oplossingen te eisen van machthebbers om ons verder de slavernij in drukken met maatregelen waardoor je dus meer druk op mensen gaat leggen en daarmee een domino effect aan extra problemen gaat creëren… zou de oplossing toch echt ergens anders gezocht moeten worden. 

Misschien moeten we eens een andere richting op gaan denken. Misschien ligt de oplossing toch echt wel buiten de gebaande paden, en misschien moeten we machthebbers eens gaan zien als machthebbers in plaats van als “de oplossers”. De machthebbers hebben geen baat bij échte oplossingen want juist door de problemen zijn het macht-hebbers, oplossingen laten macht vervagen en dat zullen ze nooit toestaan. 

Misschien moeten we gewoon eens een beetje meer nadenken, en een beetje minder gaan doen. 

Hoe hard kan jij geraakt worden?

Hoe hard kan jij geraakt worden?

De officiële definitie van ‘een cliché’ is:

 “een afgezaagde uitdrukking die door het vele gebruik ervan z’n kracht heeft verloren”.  Mensen roepen al gauw dat iets ‘een cliché’ is, omdat ze daardoor niet stil hoeven staan bij het feit dat ze niet doen wat ze eigenlijk zouden moeten- of willen doen. 

Iedereen bezit de kracht om de controle te grijpen over de gedachte. De gedachte is niet jij,  jij bent observeerder van die gedachte. Dit hoef je niet van mij aan te nemen, je kunt jezelf dit bewijzen door nu aan een appel te denken en er vervolgens bij stil te staan dat je aan die appel denkt. Als jij je gedachte zou zijn dan zou je ze niet kunnen observeren. 

Je kunt van die appel ook een peer maken, dat doe jij dan, en niet je gedachte. De eerste gedachte die nu in je hoofd opkomt, dat gaat vanzelf, dat komt ergens vandaan. Misschien doe JIJ dat onbewust, maar misschien doen je gedachten dat wel zelf of je vangt iets op uit het universum, één ding is in ieder geval zeker: JIJ kan de controle grijpen. 

Het eerste wat je jezelf eens moet gaan afvragen is: ben jij een toevallige verzameling van chemische processen in het brein die willekeurig ontstaan en weer verdwijnen of in elkaar overlopen. Of ben jij datgene wat die processen in brein aanstuurt? Denk daar even rustig over na. 

Als je inmiddels een keuze gemaakt heb in wat je bent, ga ik ervan uit dat je niet gekozen hebt voor die toevallige verzameling van chemische processen. Je zou jezelf namelijk tekort doen, en dat vind ik verder niet erg maar dan ga je de rest van mijn verhaal niet snappen maar direct verwerpen. Ik waarschuw maar alvast…dat zou ontzettend jammer zijn, zeker als je op dit moment in de put zit en geen uitwegen ziet. 

De klappen die het leven je geeft doen pijn, daar kan iedereen over meepraten. Klappen krijgen is niet leuk maar iedereen krijgt ze. De een kan er beter tegen als de ander, hoe komt dit vraag je je af, hoe komt het dat de een de klappen beter handelt dan de ander. Over het algemeen is het een kwestie van mindset. Veel mensen met de juiste mindset  hebben niet eens door dat ze blijkbaar de juiste mindset hebben om meer klappen te kunnen weerstaan, en sommige mensen hebben dat juist heel goed door, de grote minderheid zullen we maar zeggen. 

Veruit de meeste mensen echter hebben het niet door, die blijven hangen in een zelfdestructieve mindset omdat ze geen flauw idee hebben hoe ze daaruit moeten komen. Medicatie beïnvloed die chemische processen, maar medicatie doet uiteindelijk meer kwaad dan goed. Medicatie neemt het proces over wat JIJ normaal gesproken onder controle kan krijgen, als je de juiste handvatten krijgt. Alles wat je buiten jezelf neemt om de controle te krijgen over die processen, in welke vorm dan ook, is tijdelijk en destructief, het drukt JOU weg. Het wordt dus tijd om te gaan leren hoe je de controle weer krijgt over jezelf en je brein, het wordt tijd om weer JIJ te worden. 

Het is dus belangrijk om eerst te weten dat je geen ‘toevalligheidje’ bent. Jij bent bewustzijn net als dat iedereen dat is.  De wereld die om ons heen gebouwd is is aan alle kanten kunstmatig. Je loopt de hele dag tegen obstakels aan die iets met je doen, en van het meeste ben jij je helemaal niet bewust. 

Alles wat ons maatschappelijk is aangeleerd als “normaal” is niet normaal. Je kunt dus stellen dat mensen die maatschappelijk “succesvol zijn” in dát “normaal” het verste van hun ware ik afstaan. Vanuit dat bewustzijn kijken zij neer op mensen die niet “succesvol” in dát “normaal” zijn, en dat is exact wat er fout gaat in onze samenleving. 

Clichés brengen je even terug in de werkelijkheid, de werkelijkheid echter is niet waar we geacht worden te leven, daarom noemen we het clichés… we moeten leven in kunstmatigheid. Net als dat kunstmatige voeding niet gezond is voor  het lichaam, is een kunstmatige omgeving niet goed voor de geest. Het lichaam houdt het ontiegelijk lang vol om kunstmatige rotzooi te verwerken en het beetje goed wat erin zit dan maar te gebruiken, het slechte maakt ondertussen wel heel veel schade. Voor de geest en de kunstmatige wereld is dit niet anders. 

Iemand die veel geld verdient met iets wat eigenlijk in essentie helemaal niets goeds doet maar vanuit de kunstmatige wereld wel als “goed” of “zinvol” gezien wordt omdat het een ander kunstmatig ‘iets’ in stand houdt of versterkt, is nog steeds niet écht goed bezig maar we doen alsof dat wel zo is. Ons is geleerd dat we het doel van het leven  in het kunstmatige moeten zoeken, en het is niet gek dat daarom de meeste mensen ergens in hun leven vastlopen en het (tijdelijk) niet meer zien zitten. 

Ieder mens is verschillend, dat is geen cliché maar waarheid. Toch wordt ieder mens geacht kunstmatig wel in hetzelfde patroon mee te draaien. Dat patroon is kunstmatig. Van oorsprong hoeven wij eigenlijk maar een paar dingen te doen: eten drinken en slapen. Dat is de absolute basis om in leven te blijven. In de moderne tijd zou dat over de gehele wereld geen enkel probleem meer moeten zijn, en toch is dit het wel, en hoe je dat ook wil wenden of keren… dat probleem is kunstmatig. 

Om uit de put te komen zul je je als allereerste moeten gaan realiseren dat je moet opboksen tegen ‘kunstmatigheid’. Dit is niet makkelijk want iedereen om je heen is kunstmatig bezig, en hebben meestal niet door dat het kunstmatig is omdat dat ‘het normaal’ is. Je moet je depressie of andere psychische problemen gaan zien als symptoom van het leven in een kunstmatige wereld, want dán pas heb je de oorzaak te pakken. 

Voorbeeld: iedereen wordt voorgehouden dat hard werken en goed je best doen ervoor gaat zorgen dat je gelukkig wordt. Veel geld verdienen is het doel, want dán wordt je gelukkig. Kunstmatig geluk… tijdelijk. De realiteit is 180 graden andersom, degenen die daadwerkelijk hard werken en goed hun best doen hebben een 50/50 kans op dat kunstmatige geluk, omdat het meeste afhankelijk is van de grillen van de heersers op aarde. Het is onmogelijk dat ooit IEDEREEN rijk in geld zal zijn, want dan zal niemand rijk zijn. Het is altijd een competitie die nooit zal ophouden en uiteindelijk destructief voor iedereen is. 

Het is dus geen cliché dat geld niet gelukkig maakt want het is de waarheid. Geld maakt het leven makkelijker en dat moet iedereen toch eigenlijk heel gek vinden, geld is geen eten of drinken en als je met koffers vol geld op een onbewoond eiland zou zitten overleef je het toch echt niet. Je hebt dus niets aan geld, en toch in deze kunstmatige wereld heb je het nodig om zo fijn mogelijk te kunnen leven. 

Pas wanneer we gaan stoppen met kunstmatig denken, gaan de poorten open naar een volledig bewustzijn. Op dit moment precies: nu, kun je gelukkig zijn. Hoeveel weinig geld je ook hebt, hoeveel ellende je ook draagt. Geluk is namelijk een mindset, iets wat je zelf in de hand hebt. Als je nu aan iets leuks denkt zorgen de chemische processen in je brein voor een fijn gevoel in je lichaam, als je nu aan iets verdrietigs denkt zorgen de chemische processen in het brein voor een vervelend gevoel. Jij creëert dat, dus JIJ kan dat blijkbaar creëren. 

Mensen die om wat voor reden dan ook niet meekomen met de rest, zijn niet ‘minder’ of ‘luier’ of ‘slechter’. Omdat deze wereld niet in lijn is met onze ware aard, kunnen slechts enkelen “succesvol” worden in deze kunstmatigheid. Als je gaat inzien dat dat “succes” alleen gebaseerd is op kunstmatigheid en ook zeer persoonlijk is, (omdat wat voor de een succes is, voor de ander geen succes hoeft te zijn) krijg je meer rust in je hoofd. Jij kan succesvol zijn in alles wat je maar wil, maar als je dingen wil die niet kunnen dan zul je nooit succes hebben. 

De kunstmatige wereld heeft maar voor een bepaald aantal mensen met specifieke eigenschappen plek voor dát succes wat iedereen denkt te kunnen krijgen. Als jij die eigenschappen niet bezit, kom je nooit bij dat kunstmatige succes wat we collectief als succes zien.  

Ieder mens hoort zichzelf in pure vorm te kunnen zijn, en exact dát te kunnen doen waar diegene toe in staat is binnen die pure vorm, en dat hoort maatschappelijk als succesvol gezien te worden. Als we van jongs af aan zouden leren dat succes datgene is wat jij binnen jouw kunnen kan bereiken zonder dat daar een prijskaartje of een status aan hangt wat zegt of dat succes is of niet, dan zouden we al een hele andere kijk op succes hebben en zouden veel mensen niet vastlopen in het leven omdat ze voortdurend het gevoel hebben dat ze falen omdat ze niet in een villa wonen of een Mercedes-AMG voor de deur hebben staan. 

Status is iets onnatuurlijks. Status is kunstmatig. Als je naar politici kijkt denken wij met z’n allen dat die mensen een bepaalde status hebben omdat ze zeggen dingen voor ons te doen. De werkelijkheid is juist politiek en het geloof daarin alles wat slecht is in stand houd. 

Anno 2019 had er een wereld gecreëerd kunnen zijn waarin iedereen een fijn rustig leven kan leven, waarin niet iedereen zich kapot zou hoeven werken aangezien het meeste werk op dit moment nutteloos werk is. Kunstmatig gecreëerde bezigheden die er alleen maar zijn omdat wij gedwongen worden te leven zoals anderen “boven ons” willen dat wij leven. 

Eten, drinken, huisvesting en plezier, dat is een basis die we allang volledig gratis zonder voorwaarden hadden kunnen creëren. In plaats daarvan worden we van peuter af aan gedrilt om status na te jagen, om als we groot zijn iets kunstmatigs te gaan “verdienen”. Een beloning te ontvangen voor iets wat je eigenlijk niet had hoeven doen, en alleen moet omdat dat kunstmatig in stand gehouden wordt… eten, drinken en onderdak moet je in dit leven “verdienen”, en een aantal mensen die verre van hun echte “ik” af staan, die bepalen dat voor je. 

Vind je het al gek dat je denkt dat je gek bent? Je bent niet gek hoor, en je bent psychisch ook prima in orde. Juist mensen met “ psychische problemen” moeten zich gelukkig prijzen, want wat er werkelijk gebeurt is dat de echte JIJ je verteld dat er iets niet klopt. En JIJ hebt daar gelijk in, want er klopt ook iets gigantisch niet. Vanaf dit moment is het belangrijk dat je je gaat beseffen dat je lichaam en geest je iets willen vertellen, en als je daar naar gaat luisteren dan wordt je helemaal jezelf… en JIJ bent echt, dus dit is je kans. 

Al die klappen zijn nodig om door te kunnen gaan, niet ‘door gaan’ in de zin van ‘je kop in het zand steken’ maar doorgaan in de zin van: ‘tot je ware zelf te komen’. Als iedereen die zich niet succesvol voelt en met zichzelf worstelt, met elkaar de krachten zouden bundelen dan zouden het kleine clubje kunstmatig succesvolle mensen, de mensen met de macht, volledig buitenspel gezet kunnen worden zodat we op een hele andere manier kunnen gaan samen-leven. 

Wat we nu aan het doen zijn heeft niets met samen-leven te maken. We zijn allemaal op weg naar iets wat niet echt bestaat, iets kunstmatigs. De meeste mensen komen daar pas op het einde van hun leven achter, waarom? omdat dat het moment is dat we ons pas gaan realiseren wat echte waarde is, en wat leven is… en nee dat is geen cliché

Wat nou, als iedereen z’n zin kreeg?

Wat nou, als iedereen z’n zin kreeg?

In maatschappelijke en politieke discussies, trekt logischerwijs iedereen naar de ‘puppet’  toe die het beste aansluit op de persoonlijke situatie van een mens. De politiek is zo ingericht dat het de schijn wekt dat er voor iedereen in elke situatie een “vertegenwoordiger” klaar staat. Wat nou als we dat eens even zouden vergeten. 

Protesteren doen mensen vanuit de beleving dat hen onrecht aangedaan wordt. Of dat zo is of niet is binnen dit systeem lastig te zeggen omdat feitelijk iedereen onrecht aangedaan wordt maar dat leggen we even terzijde. Het gaat nu om de beleving. 

Groep A gaat protesteren om zich hard te maken voor minder regels en wetgeving, groep B gaat protesteren om zich hard te maken voor méér regels en wetgeving. Het verschil hierin is dus dat groep A zichzelf en anderen meer vrijheid gunt, en groep B zichzelf en anderen minder vrijheid gunt. 

Als je een ander z’n vrijheid gunt laat dat ook direct zien wat voor mens je bent. Als je een ander z’n vrijheid gunt gun je namelijk jezelf ook vrijheid. Iedereen die regels en wetgeving wil afdwingen via politici  is dus per definitie tegen ware vrijheid en het is uiterst belangrijk om dit principe eens even helemaal helder voor jezelf te krijgen.

Zelfs groep A (de groep die voor minder regels en wetgeving gaat) heeft nog geen waar besef van vrijheid, omdat vrijheid niet iets is wat je krijgt. Je werd in vrijheid geboren maar die vrijheid wordt je binnen 3 dagen afgenomen doordat je ouders je afgeve..ik bedoel natuurlijk  aangeven bij de Staat. Daar wordt je slavencontract getekend. Omdat je vrijheid je wordt afgenomen op het moment dat je ‘burger’ (borger) wordt is de enige manier om vrijheid nog terug te krijgen door ernaar te gaan leven. 

Er is geen enkel mens, organisatie of politieke partij die jou ooit je ware vrijheid gaat terug geven. Alles waar je nu dénkt vrij in te zijn, zijn slechts privileges die je terug gegeven worden door  mensen die jou zien als bezit. Vraag jezelf eens af wat je nog kan doen zonder toestemming van die mensen? Ik denk dat je het met me eens bent dat ademen een van de weinige dingen is waar je nog vrij in bent. 

Vrijheid wordt dus nooit gegeven. Vrijheid begint in je hoofd waar je vanuit morele principes je best doet een ander net zo vrij laten in z’n doen en laten. Protesteren zoals groep B doet, is dus een aanslag op ieders vrijheid. Mensen die ervan overtuigd zijn dat politici ons ergens van moeten redden en iedereen onder dwang moeten besturen hebben dus én geen flauw benul van wat ze zijn, en beseffen dus niet wat vrijheid is.  Er is maar een klein deel wat openlijk predikt dat mensen niet vrij hóren te zijn en dat is regelrechte en gevaarlijke leugen. 

Wat nou als er een manier zou zijn waarop iedereen z’n zin zou kunnen krijgen, ook al zou dat in eerste instantie niet zo lijken voor de mensen die niet (nog) beseffen wat ware vrijheid is. 

Wat nou als de wereld niet door machthebbers (tirannen)  onderverdeeld zou zijn in stukken grond (slavenplantages) met denkbeeldige lijntjes (grenzen)  eromheen, en je zou zelf voor het kiezen hebben (zonder toestemming) waar je zou gaan wonen, bij je wie in de buurt gaat wonen, en welke idealen je in die gemeenschap zou willen uitdragen. Alles gebaseerd op vrijwillige interacties tussen mensen. 

Je kunt het je misschien niet voorstellen maar dat komt vooral omdat je er nooit over nagedacht hebt. Wij zitten vast in het paradigma waarin we gewend zijn dat overal toestemming voor gevraagd moet worden aan een heersende macht. Dat wil dus zeggen dat jij je niet vrij kan bewegen zonder toestemming van een bepaalde groep mensen, en eigenlijk moet je dat heel gek vinden maar toch vind je dat normaal. 

De veel gebruikte uitspraak “als het je hier niet bevalt ga je toch ergens anders heen” is daarom een teken van gebrek aan kennis van degene die het zegt en dat komt ook weer voort uit het feit dat diegene niet snapt wat vrijheid is of in dusdanige angst leeft dat diegene vindt dat mensen geen vrijheid verdienen. Er zijn geen plekken op de wereld meer waar mensen de gelegenheid krijgen om zichzelf te zijn en te leven zoals zij dat zelf willen en dat is allemaal uitermate goed uitgedacht door machthebbers wereldwijd, want toeval is het zeker niet. 

Denken buiten het paradigma ‘autoriteit’, waar je dus leeft vanuit het besef dat je (binnen morele grenzen tegenover anderen) kan doen wat je wil is voor ieder mens lastig omdat ieder mens vanaf geboorte direct in hetzelfde geloof gegooid wordt: de rest van je leven staat er iemand boven je. 

De enige echte oplossing ziet niemand liggen, omdat niemand mag- en durft te denken buiten het systeem waarin we opgegroeid zijn.  Een betere wereld begint bij onszelf, die slogan is absoluut waar maar het punt is dat we nooit beginnen, we blijven namelijk in dezelfde vicieuze cirkel hangen waarvan we diep van binnen weten dat daar nooit de oplossing zal liggen. 

Als iedereen werkelijk vrij zou zijn om te kunnen doen wat je wil, dan hoef je dus geen toestemming te vragen aan anderen om zélf iets te doen. Tevens kan jij maar ook een ander niet iemand dwingen iets te doen of te laten via een partij die een monopoliepositie heeft. Iedereen heeft op dat moment die positie namelijk. Het enige wat mensen dan kunnen doen is gelijkgestemden opzoeken om met hén samen te leven áls ze dat willen, want er zijn ook mensen die nou eenmaal niet bij groepen willen horen en die hebben dan het recht terug  om zich alleen en afgezonderd van anderen voort te bewegen. 

Natuurlijk kun je je geen wereld zonder overheden voorstellen, je mag immers zo helemaal niet denken. Je moet je alleen afvragen of overal maar toestemming voor vragen en protesteren voor of tegen extra wet- en regelgeving uiteindelijk voor JOU wat op gaat schieten. 

Zonder wet of regelgeving houdt niemand jou tegen naar een plek te verhuizen waar mensen wonen die aansluiten bij jouw idealen. Perfect zal het uiteraard nooit zijn, maar wel vrij. Daarbij wordt je dan ook niet verplicht een systeem in stand te houden wat uiteindelijk de hele wereld vergiftigt en kapot maakt. 

Als je werkelijk gaat nadenken zul je inzien dat het niet perse mensen zijn die vrijwillig  foute keuzes maken en daarmee de wereld kapot maken, het zijn door wet- en regelgeving afgedwongen beperkingen en privileges door bepaalde machten die ervoor zorgen dat mensen destructief gedrag gaan vertonen. 

Overheden hanteren het recht van de sterkste. Dat is logisch omdat overheden ervoor gezorgd hebben dat ze altijd het sterkste zijn. Die kracht echter wordt gedragen door mensen die niet beseffen wat vrijheid is, en zodra mensen dat wél gaan beseffen zal per direct die kracht wegvallen. 

De enige echte oplossing waarin iedereen z’n zin krijgt ligt in vrijheid. Wellicht zal dit regelrecht tegen je overtuigingen ingaan maar je hoeft mij niet gelijk te geloven, het enige wat je hoeft te doen is buiten je comfort zone te gaan en je gaan realiseren dat er veel meer is dan dit. 

Je lost problemen niet op op hetzelfde niveau van denken waar de problemen zijn ontstaan, je maakt ze alleen maar erger.  

Het “agressie protocol”

Het “agressie protocol”

Wie vaker te maken heeft gehad met ambtenaren, weet uit die ervaring dat het nogal eens voor komt dat deze mensen het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Deze mensen hebben namelijk de luxe positie dat ze altijd net iets meer macht hebben dan jij. 

Na zelf op diverse vlakken de afgelopen jaren een gigantische strijd te hebben moeten leveren tegen de overheid heb ik ruimschoots ervaring met ambtenaren in alle soorten maten. Van het oprecht meelevende ‘ik kan er ook niets aan doen’ type tot aan de sociopathische robots zonder inlevingsvermogen. Alle types hadden in ieder geval één ding gemeen: orders opvolgen en schijt aan de situatie. “Ze doen immers gewoon hun werk” “ze maken de regels niet”, en meer van dat soort afschuivende uitdrukkingen. 

Mensen die voor de overheid werken, in welke vorm dat ook, die hebben altijd net een beetje meer macht dan jij, en dat weten ze donders goed. De meeste mensen die bij de gemeente aankloppen voor hulp of gedwongen worden bij de gemeente aan te kloppen voor hulp doen dat niet omdat ze nou zoveel zin hebben in kilometers extra administratie en extra (geestelijke) gezondheidsproblemen, want als je die al niet had dan krijg je het in die wereld vanzelf wel. Eenmaal hulp van de gemeente nodig dan is het zelfs voor de meest vredelievende mensen aan te raden om eerst een cursus anger management te gaan doen. 

Toen Nederland nog wat minder totalitair dicht-gereguleerd was jáááren geleden, toen hadden ook minder mensen hulp nodig van de overheid omdat dat een logisch gevolg is van elkaar. Hoe kleiner de invloed van de overheid, hoe vrijer mensen zijn, hoe beter mensen zich voelen en hoe prettiger mensen leven. Prettig leven is voor de gezondheid een must, stress is namelijk met stip de nummer één doodsoorzaak in het westen want stress veroorzaakt namelijk een domino-effect aan ellende in het lichaam. 

Stress is dodelijker dan wat dan ook. Het is een  sluipmoordenaar die in de zwakke plekken van het lichaam gaat zitten, om van daaruit net als een soort overheid het gehele lichaam te vergiftigen met z’n invloed. Je weet dan ook nooit waar stress zich gaat uiten want dat kan in alles zijn, mentaal of fysiek,  en op elk moment. En velen weten niet eens dat het zich op dit moment in hun zelf aan het opstapelen is. 

Hoe groter de invloed van een overheid, hoe groter de kans ook is dat je er gedwongen afhankelijk van gemaakt wordt. De overheid is tot in de diepste geledingen van de samenleving doorgedrongen, en dat is natuurlijk allemaal “voor onze eigen bestwil”. Dat idee wordt er wel ingestampt maar dat die invloed verre van ‘voor onze eigen bestwil’ is kom je pas achter wanneer je in de ongelukkige situatie terecht komt dat je er (ongewild) te veel mee te maken gaat krijgen. 

Na het zoveelste verzoek van iemand om iets te schrijven over misstanden bij gemeentes, dacht ik eerst: ik kan er beter een 12 delige serie in boekvorm van schrijven. De afgelopen jaren spreek ik ongelogen vrijwel dagelijks mensen die met problemen zitten waarvan in de basis de overheid de schuld is, en ze niet anders kunnen dan het via dezelfde overheid op te lossen. Zodoende hoor en zie je dingen die het voorstellingsvermogen van de gemiddelde mens te buiten gaat. 

Zo is het ook dat ik in de periode dat ik er zelf middenin zat, op een gegeven moment alles stiekem ben gaan opnemen in gesprekken bij de gemeente omdat wat daar gebeurt niet te beschrijven is aan iemand die er niet mee te maken heeft. Ik werd er van binnen enorm gefrustreerd en verschrikkelijk woest van dat je je verhaal niet kan doen bij mensen in je omgeving omdat hier in het naïeve Nederland iedereen er werkelijk van overtuigd is dat de overheid er voor ons is, en dus niet tegen ons, en dus alles wat ik vertelde werd weggewuifd en afgedaan met een “dat zal dan wel je eigen schuld zijn”, om letterlijk van te kotsen zoveel onbeschofte naïviteit. 

Zo kreeg ik gisteren dus van iemand een bericht die recht op zorg heeft, maar de gemeente de zorgplicht volledig bewijsbaar niet nakomt. Iemand die recht heeft op zorg hoort dat dan ook te krijgen. De WMO-consulent deed haar werk niet en de cliënt heeft daar verscheidene keren netjes wat van gezegd. Met de nadruk op netjes is dat ‘netjes’ op een gegeven moment in een gesprek verandert in ‘redelijk netjes’. Dat wil zeggen dat de toon in een gesprek wat emotie krijgt als je steeds maar niet krijgt waar je recht op hebt (en wat ook gewoon de afspraak is) en je gewoon dood genegeerd wordt. 

Ook in dit verhaal is er geen sprake van enige vorm van verbaal of fysiek geweld. Je kunt natuurlijk iemand 9x wat op een normale manier vragen, de 10e keer komt er nou eenmaal wat emotie bij kijken, we zijn immers gewoon allemaal mensen die gewoon zo prettig mogelijk willen kunnen leven binnen de omstandigheden waar we inzitten. Ik weet dus uit eigen ervaring dat niet geholpen worden terwijl je wel volledig in je recht staat je geduld enorm -maar dan ook echt ENORM- op de proef stelt. Desondanks blijf je zo respectvol mogelijk tegen de ander al verdient diegene dat niet en kost dat ontzettend veel energie. 

Het aggressie protocol is een protocol wat gemeentes hanteren om cliënten het zwijgen op te kunnen leggen. Iedere gemeente heeft een soortgelijk protocol van een berg pagina’s waar samenvattend in staat dat wanneer een ambtenaar zich “bedreigd“ ” of “beledigt” en dergelijke voelt ze een melding kunnen maken en dan treedt dit protocol in werking. Het gevolg hiervan kan zijn dat cliënten het recht ontnomen wordt waar ze recht op hadden. 

Kort gezegd: Je kunt dus tijdelijk de oud-Hollandse-tyfus krijgen als je voor jezelf opkomt. 

Je beledigd voelen is per definitie een subjectieve ervaring. Daarom zeg ik ook altijd: de aangever is niet verantwoordelijk voor hoe de ontvanger zich voelt simpelweg omdat de aangever geen controle over het gevoel van de ontvanger heeft, de ontvanger zélf is degene die zowel bewust als onbewust ervoor kiest zich beledigd te voelen. Het punt is namelijk dat de een zich al beledigd voelt als je zegt dat het haar niet zo mooi zit, de ander zal zich nog niet eens beledigd voelen als je zegt dat het hele hoofd wel eens een make-over mag hebben. Dat is dus de reden dat “belediging” een veel te breed en subjectief onderwerp is om te “reguleren” waardoor ik dan bij mezelf denk: kies een ander beroep als je met een teer zieltje en een dunne huid door het leven wil gaan. 

Woorden horen per definitie niet te bestraffen te zijn. Op geen enkele manier. Woorden zijn niets meer dan trillingen op een bepaalde frequentie die gevoel en interpretatie overbrengen. Woorden zijn niet vast te pakken dus woorden kunnen je fysiek op geen enkele manier kwaad doen  en mentaal alleen als jij daar ontvankelijk voor bent. En het niet-ontvankelijk daarvoor zijn kun je dus leren want dat maakt je namelijk vrij. 

Het “agressie-protocol” is een truc die ingezet wordt wanneer het ambtenaren te heet onder de voeten wordt nadat zij ZELF de cliënt tot waanzin hebben gedreven. Is het niet door voortdurend zich achter “ik maak de wet niet” te schuilen, dan wel doordat ze gewoon hun werk niet doen zoals het wettelijk afgesproken is. 

De cliënt in deze kwestie heeft zichzelf zelfs dusdanig ingehouden dat uit het gesprek niet eens bleek dat de ambtenaar zich op wat voor manier dan ook bedreigd of beledigt zou hebben gevoeld, ook dit is een indicatie van machtsmisbruik door onder  valse voorwendselen extreme procedures op te starten om zo moedwillig iemand kapot te maken die slechts één ding vroeg: help me, en doe hoe het afgesproken is. 

Het Nederland van 2019 is niet meer het Nederland wat we ooit gewend waren. In een verkapt communistisch totalitair systeem waar de overheid overal invloed heeft zijn wij mensen niets anders dan ‘cargo’. We zijn goederen, producten van een heersende klasse. We hebben onze eigen streepjescode en doorlopen de hele dag procedures en protocollen geregeld in wetgeving, wat feitelijk gewoon dreigementen zijn. Ben jij tijdelijk een ongeschikt product wat teveel geld kost krijg je het hoogstnodige onder strikte regelrechte nazi-regels en ben je wél een geschikt product dan mag je binnen de perken redelijk je gang gaan. 

Zolang je aan de kant van de overheid staat zit je redelijk safe. Voor de overheid werken betekent  immers dat je als het nodig is wat macht bezit, je kunt daarmee mensen die je lastig vindt of die slachtoffer van jou tekortkomingen zijn in de nekklem leggen met behulp van je werkgever. De oppermacht in monopolie positie. 

Als je niet weet dat je iets niet weet is het natuurlijk lastig je er een voorstelling te maken. Wat ik geleerd heb de afgelopen jaren is dat alles wat ons geleerd is met betrekking tot de overheid en diens functie een regelrechte leugen is. Het is niet alleen een leugen, het is een volledig op geloof gebaseerd concept vol leugens en contradicties. Je kunt jezelf tegennatuurlijk altijd in de positie van nederigheid neerzetten om zo zo weinig mogelijk last van dit geloof te hebben, het maakt alleen het geloof nog niet goed. 

Nederland is langzaam verandert in een openlucht gevangenis met de illusie van vrijheid. , we zijn nu zover dat er een gesloten afdeling gecreëerd is waar je mentaal in terecht komt als je afhankelijk wordt van de Staat op wat voor manier dan ook. Ze maken je gek en houden je daar.

 Die gesloten afdeling zal zich uit gaan breiden en steeds meer mensen zullen daarin terecht komen. Dit alles gebeurt omdat de Nederlandse “cultuur” -waar sommigen denken zo “trots” op te moeten zijn- een cultuur van egoïsme, achterbaksheid en oppernaïviteit is. Als je hier tegen mensen de waarheid zegt over wat er jou overkomen is bij een overheidsinstantie, zeggen 8 van de 10 mensen iets in de richting van “eigen schuld”. 

Zelfs als je fysiek bewijs hebt van misstanden en regelrechte misdaden tegen de menselijkheid vinden mensen het nog steeds moeilijk te geloven dat hun God, de almachtige Overheid, er dus helemaal niet vóór ons is maar voor 99% tégen ons. 

Het is niet voor niets dat we www.hetmeestgevaarlijkebijgeloof.nl gecreëerd hebben om daar volledig ongecensureerd het eerlijke verhaal te vertellen van het systeem waarin we leven. Wie de moeite niet wil nemen om iets te lezen om het ook te begrijpen, zal in dit gevaarlijke geloof blijven geloven, en daardoor mee blijven bouwen aan de uitbreiding van deze gevangenis waarin we leven. 

Als je dan één ding kan doen wat in ieder geval zal helpen een klein beetje tegengas te geven en waar je ook nog eens het leed van een ander wat mee kan verzachten is dat: luisteren. Luisteren naar wat iemand je verteld zonder het vanuit je geloofsovertuiging direct te verwerpen omdat dat niet in jouw beeld van de wereld past. Jouw beeld van de wereld is niet gebaseerd op waarheid als je de waarheid blijft verwerpen. Het kan wel comfortabel voelen, maar comfort dient de waarheid niet en is vooral erg egoïstisch als je daarmee andere mensen wegzet als leugenaars en ze letterlijk kapot ziet gaan. 

Stel dat je niet meer gelooft…

Stel dat je niet meer gelooft…

Stel dat je als bewust mens was opgegroeid, en je ouders, school en de maatschappij hadden je niet geïndoctrineerd met de leugen dat er altijd iemand is die boven jou staat, “een autoriteitsfiguur”. Hoe zou ‘het systeem’ er dan uitzien? 

Stel dat je het dan dus heel gek zou vinden dat wanneer jij nietsvermoedend onschuldig in je auto op straat rijdt, er een figuur in een kostuum je ineens aanhoudt omdat hij even wil controleren of jij alles wel goed in orde hebt. En als dat niet het geval is je een briefje geeft met daarop een bedreiging dat je iets moet betalen omdat je volgens hem iets fout deed? 

Stel dat je in lachen uit zou barsten als er op tv mensen in stropdas allerlei gekke dingen zouden zeggen die ervoor gaan zorgen dat jij steeds meer van dat wat jij verdient onder dwang aan hun moet geven, zodat zij dat aan dingen kunnen besteden waar jij het zelf nooit aan zou hebben besteedt? 

Stel nou eens voor dat je het ronduit idioot zou vinden dat er iemand is die omdat die “speciaal magisch bloed” heeft en € 3.650,00 per dag zomaar krijgt, en dat zijn vrouw daarnaast ook nog eens € 1.411,54 per dag zomaar krijgt en z’n moeder € 1.961,54 per zomaar dag krijgt en z’n dochter vanaf 2021 als klap op de vuurpijl € 4.109,59 per dag zomaar gaat krijgen? 

Stel nou eens voor dat je het ronduit debiel zou vinden dat je overal waar je komt een pasje moet tonen waar op staat wie jij bent, terwijl je in levende lijve recht voor die degene staat die vraagt. 

Stel nou dat je het dan bizar zou vinden dat je elke keer dat je een eerste levensbehoefte zoals eten  koopt, 1/10e deel moet afstaan aan mensen die je niet kent en bij alle andere producten die je nodig hebt zelfs 1/5e deel, gewoon omdat zij vinden dat dat moet?  

Stel dat je stomverbaasd zou wanneer je auto ergens parkeert, dat je geld moet betalen aan mensen die je niet kent alleen om daar te staan,  terwijl toen je die auto kocht al een deel van het geld ging naar die mensen die je niet kent en je ook al elke maand een dreigbrief in de bus krijgt waarin staat dat je moet betalen voor het gebruik van die auto, aan die mensen die je niet kent? 

Stel dat je het schandalig zou vinden dat mensen die bepaalde planten verbouwen waarmee ze andere mensen kunnen helpen en er ook nog eens helemaal niemand kwaad mee doen, daar straf voor krijgen en in sommige gevallen zelfs hun levens verwoest worden? 

Stel nou eens dat je je ging realiseren dat deze dingen, en nog veel meer van dit soort dingen, allemaal gebaseerd zijn op een zorgvuldig uitgewerkt recept met als doel mensen gevangen en klein te houden, een uitermate vernuftig geïndoctrineerde religie die elk aspect van je leven beheerst? 

Stel dat je zou je zou inzien dat je aanhanger bent van het grootste en meest gevaarlijke (bij)geloof aller tijden, en dat je zelf niet doorhebt dat het een geloof is? 

Stel nou eens dat je al die overduidelijk rare gekke overtuigingen eens los zou laten, zodat je tot het besef zou komen dat de waarheid is dat een vrij mens bent met dezelfde rechten als ieder ander mens. Dat dat niet betekent dat je alles maar gewoon kan doen maar dat dat wél betekent dat niemand jou kan dwingen tot wat dan ook omdat dwang schending van een universeel natuurrecht is? 

Stel dat er geen systeem zou zijn, zouden alle mensen waarvan nu de status beschermd wordt door de Staat, of de status juist bestaat omdat de Staat bestaat, zich dan realiseren dat ze eigenlijk gewoon hetzelfde zijn als de mensen waar ze denken boven te staan? 

Stel dat onnatuurlijke hiërarchie niet meer met geweld afgedwongen kon worden door mensen met een monopoliepositie, en dat we het ‘gij zult een ander niet dwingen’ weer als basis van samenleven zouden gebruiken? 

Stel dat we ons weer als mensen zouden gaan gedragen… wat is het dan dat jou tegenhoudt dat niet nu al te doen? 

Stel dat je het gewoon allemaal niet meer gelooft… stel dat je dan pas echt beseft wat vrijheid werkelijk is. 

Stel je dat niet meer gelooft? 

De waarheid is de waarheid

De waarheid is de waarheid

Leonardo da Vinci zei: er zijn 3 soorten mensen 

  • Zij die zien
  • Zij die zien wanneer het hen wordt getoond 
  • Zij die niet zien 

Het volgende onderwerp is een hele lastige, omdat we weer over een geloofsysteem gaan praten, en geloofsystemen zijn lastig te bestrijden omdat je diepgewortelde patronen in de hersenen van mensen in de war gaat schoppen en dat leidt onvermijdelijk naar confrontaties ook al is dat absoluut niet de intentie. 

Na mijn uitgebreide uitleg over ‘kennis van de waarheid, wat je zal bevrijden van alle ketenen’ heb ik privé ook weer een aantal mensen gesproken die het begrip ‘waarheid’ toch nog durven uitleggen als “niet vaststaand” en wat dat mij laat zien is dat veel mensen gevangen zijn door een vrij nieuwe religie die gecreëerd is om mensen passief te houden. Zonder dat ik daadwerkelijk de naam hiervan ga noemen, omdat het mijn intentie niet is vredelievende mensen onderuit te schoffelen, ga ik uitleggen wat wat het doet. 

Mensen die wat meer nagedacht hebben dan enkel dat wat ons geleerd is, die zijn zich er wat meer van bewust geworden dat we niet alleen een homp rondlopend vlees zijn die maar gewoon hun gang gaan op de goede gok. Ons vlees-pak (het lichaam) is in samenwerking met ons brein datgene wat het mogelijk maakt dat bewustzijn zich kan manifesteren van energie naar daden. Dit is een erg simpele uitleg van een enorm complex verhaal maar dat doet er verder niet toe. Vaststaat is dat alles wat we fysiek creëren ooit begon met een gedachte. 

Neem een auto. Ooit heeft iemand bedacht (geest) dat het handig zou zijn om je sneller te kunnen verplaatsen en men begon met de handen (fysiek) wat te bouwen en zo ontstond er een product wat vervolgens verbeterd en verbeterd werd door hetzelfde proces: nadenken (geest) en namaken (fysiek). Zonder ‘geest’ geen ‘fysiek’ en zonder ‘fysiek’ geen product. Iets moet dus ‘bedacht worden’ maar vervolgens moet er ook ‘fysiek’ gehandeld  worden om dat wat bedacht is in de fysieke realiteit te creëren. 

Je creëert iets met je gedachten maar als het alleen bij die gedachte blijft zal het zich fysiek nooit manifesteren. Als jij op de bank zit en je hebt honger, dan kun je uren gaan dénken over een broodje, het broodje blijft echter liggen waar het ligt omdat er niet fysiek gehandeld wordt. Het lichaam zal zich moeten verplaatsen om het broodje te pakken, aangestuurd door de geest. Dit is hoe lichaam en geest samenwerken om vanuit het universum signalen (energie) om te zetten in real life actie. 

De laatste jaren is er echter een beweging opgestaan die waarschijnlijk wordt aangestuurd door hogere machten, waarin mensen geleerd wordt dat deze samenwerking tussen lichaam en geest niet nodig is om iets gedaan te krijgen. Deze beweging is er van overtuigd dat enkel gedachten genoeg zijn om de realiteit te creëren, wat helaas maar de halve waarheid is. 

Gedachtenkracht zegt: gedachten zijn kracht. Dit is ook onomstotelijk feit. Gedachten komen vanuit ons bewustzijn en ieders bewustzijn komt van dezelfde bron. Wat die bron is dat maakt op zich niet uit en valt over te discussiëren, wat het betekent is veel belangrijker omdat we dus allemaal uit dezelfde energie putten en dus allemaal met elkaar in connectie staan op ‘spiritueel niveau’. 

Alles draait dus om balans en samenwerking. Wie teveel ‘in de spirit’ gaat zitten staat niet meer met beide benen op de grond, en dit betekent dat men gaat “zweven”. Het contact met de realiteit verdwijnt, en de realiteit is daar waar we fysiek leven in ons aardse vlees-pak in samenwerking met ‘geest’ wat ons mens maakt. Als je teveel in vlees-pak gaat zitten en je je niet bewust bent van het feit dat je ook ‘geest’ bent, leef je dus onbewust en meer als een soort robot zonder connectie met je ware aard. Wederom zien we dus dat alles draait om balans en samenwerking. 

Spiritualiteit is dus niet nep en ook niet “eng” of “zweverig”, het verwijst naar de geest die in contact staat met het universum. Uit een aantal eigen ervaringen met gedachtenkracht ben ik ervan overtuigd dat iedereen invloed heeft op die energie en je door middel van focus dus beperkt invloed kan hebben op de ander. Dit wil niet zeggen dat je een ander kan besturen, en dit wil ook niet zeggen dat je fysiek handelingen van een ander kan tegenhouden met gedachtenkracht. Als dit zo zou zijn dan was er niet zoveel leed geweest in de wereld aangezien de meeste mensen toch echt wel vanuit de juiste intenties leven. 

Ik ga niet claimen dat ik de waarheid hier in pacht hebt. Ik ga ook niet tegen ervaringen van mensen in. Een discussie over spiritualiteit is een oneindige omdat de ervaringen daarin oneindig zijn. Daarbij heb ik nog altijd overal een open mind in dus omdat ik weiger mezelf vast te zetten in een geloofsysteem en zeker als het niet grijpbaar is. Ik constateer slechts wat er gebeurt als iets uit balans raakt. 

Waar ik bij stil wil staan is de uitkomst van niets doen. Teveel in de geest leven, in het spirituele, zonder daadwerkelijk actie te ondernemen is wat machthebbers maar al te graag zien. Het zorgt ervoor dat mensen passief worden en blijven. Als jij denkt dat je kwaadwillenden die jou fysiek kwaad willen doen kan tegenhouden met je gedachtenkracht dan ben je niet meer realistisch. Om jezelf te beschermen zul je fysieke actie moeten ondernemen. Hoe vredelievend je zelf ook bent, iemand die jou kwaad wil aan doen zal zich dan juist niet tegen laten houden. 

Hetzelfde “zweven” is wat er gebeurt wanneer je een vaststaand feit als ‘de waarheid’ omzet naar ‘relatief’ of ‘perceptie’. Je drijft af van de realiteit, gaat met beide benen van de grond af, je gaat “zweven”.  Wat gebeurt er als we iets wat onomstotelijk en onbetwistbaar is in twijfel gaan trekken? We creëren dan onbalans. Als we in lijn met de waarheid leven leven we vanuit de bron, en op die manier bouw je dus vanuit de bron.  Je bouwt voort op ‘dat wat is’, en ‘dat wat is’ kan niet kapot want het zal altijd blijven bestaan omdat het ‘is’. 

‘Dat wat is’ bestaat, en omdat het bestaat is het er. Perceptie verandert niets aan ‘dat wat is’. Perceptie is subjectief en kan vanuit een gebrek aan kennis totaal misleidend zijn. Mensen zeggen wel eens “voor mij is dat waar”, en dat is perceptie. Als iets ‘voor jou waar’ is, betekent dat niet dat dat ook waar is, het zegt alleen iets over hoe jij in lijn staat met dat wat waar is. Water is nat, en dat is de waarheid. Hoe jij het ervaart doet niets af aan het feit dat water nat is. Water is water en nat is nat. Je kunt ‘nat’ ook ‘droog’ noemen, maar dat verandert niets aan dat water, dat verandert alleen iets aan jou gedachten over water. 

Als we niet in lijn met waarheid leven, leven we uit balans. Als we onszelf voortdurend uit balans brengen, komen we nooit in harmonie met het universum en blijven we achter eekhoorns aanlopen die alle kanten op schieten, je komt zo dus nooit bij de bron. Als je nagaat  dat de meeste mensen niet eens geloven dat er ‘een bron’ is, een drijvende kracht, een oneindige intelligentie die dit alles mogelijk maakt en dat die mensen dus niet eens moeite doen om in lijn te komen met de waarheid dan wordt het nog veel lastiger om mensen daar bewust van te maken als er mensen met de overtuiging rondlopen dat waarheid afhangt van menselijke perceptie. 

Het doel van geloofsystemen is om mensen uit balans te schoppen, zowel spiritueel als fysiek.  Daar zijn ideologieën voor bedacht die mensen vangen in hun zoektocht naar de waarheid en zo schieten mensen de zijwegen van misleiding in en blijven ze passief. Als jij weet dat de onomstotelijke waarheid is dat niemand van nature boven jou kan staan, zul je vanuit die waarheid (wat onbetwistbaar is) actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat in het fysieke rijk dit dan ook niet meer kan worden gerealiseerd. 

Als we passief achterover blijven leunen met alleen ‘denken’ dat het zo is, of denken dat het misschien niet zo is maar hoe dan ook geen fysieke actie ondernemen omdat we denken dat onze gedachten sterk genoeg zijn om de realiteit te creëren dan krijg je dus wat we hebben: een systeem waarin onderduikers steeds meer macht krijgen omdat zij het niet bij alleen denken laten, maar zij actie ondernemen in het fysieke rijk. 

Je kunt tirannen dood negeren, maar dat weerhoudt de tiran er niet van zijn tirannie over je te uit te strooien. Je bent dan slechts een makkelijk doelwit. Je kan tirannen wel buiten spel zetten door de fundering van hun macht weg te halen, maar dat vereist wel actie. Niets doen in het fysieke rijk betekent dat er niets verandert in het fysieke rijk. Als we passief blijven omdat we denken dat passief blijven genoeg is, zijn diegene die actief blijven altijd de winnaar, zelfs als ze geen besef van spiritualiteit hebben. 

 Als je aan alles twijfelt is dat een goede eigenschap omdat je niets zomaar aanneemt, maar wanneer je aan onomstotelijke onbetwistbare waarheid gaat twijfelen breng je jezelf in een passieve positie die je niet gaat helpen. Je brengt jezelf in onbalans zodat je geen actie onderneemt omdat je niet gaat staan voor ‘dat wat is’ en niet in lijn bent met de waarheid. Ware spiritualiteit oefen je uit met beide benen op de grond, in het fysieke rijk. 

Mijn doel met dit stuk is niet om mensen tegen het hoofd te stoten. Mijn doel is om mensen tot het besef te laten komen dat we donders goed op moeten passen wat dat we ons niet laten misleiden door hogere machten om te trappen in religies die ons passief houden. We komen allemaal van dezelfde bron, dat is onbetwistbaar want dat is waarom wij allen gelijk zijn als mens en dat is de waarheid. Hoe je dit ziet is perspectief. 

Passieve mensen zijn makkelijk te sturen en makkelijk te controleren. Liefde speelt hier een grote rol want liefde is waar mensen hun hele leven naar opzoek zijn. Wanneer we vanuit liefde leven krijgen hoofdzakelijk liefde terug maar mensen die niet vanuit liefde leven laten zich niet niet tegenhouden door iemand die wel vanuit liefde leeft. Om jezelf te beschermen dien je dan actie te ondernemen dus vanzelfsprekend betekent dat dat alle geloofsystemen die je proberen te vangen om je wijs te maken dat je passief moet blijven niet gebaseerd zijn op waarheid en je dus alleen maar verder van de waarheid af laten drijven. 

Iedereen heeft het recht te geloven wat die wil, zolang we anderen geen kwaad doen. Met passief blijven doe je anderen actief geen kwaad maar door passief te blijven kun je er wel aan bijdragen dat kwaad kan blijven bestaan. 

De waarheid is de waarheid en de waarheid laat zich niet leiden  door meningen of percepties. Zoals Leonarda da Vinci zei: sommigen zien het, sommige zien het nadat het hen getoond wordt, en sommigen zullen het nooit zien. 

het enige wat een mens kan bevrijden van alle ketenen, is kennis van de waarheid

het enige wat een mens kan bevrijden van alle ketenen, is kennis van de waarheid

Een van de grootste vijanden in ons leven is de leugen. De leugen is zó sterk en zó manipulatief dat het ervoor kan zorgen dat mensen de waarheid als leugen en dus vijand gaan zien. 

Bewustzijn is datgene wat zich kan manifesteren door gebruik te maken van het brein. Het brein stuurt daarop vervolgens het lichaam aan en zo creëren we de fysieke realiteit. Je bent niet je brein, je bent slechts de ontvanger en doorzender van die energie. Hoe graag de wetenschap ons ook wil laten geloven dat het bewustzijn een trucje van de hersenen is, het lukt ze niet omdat dat een leugen is. 

De leugen is een sluier wat over het onderbewustzijn heen gelegd wordt. Het onderbewustzijn is dat deel van het bewustzijn waar alles opgeslagen ligt en waar niets gefilterd wordt. Het onderbewustzijn is het ware bewustzijn, daar bestaat alleen de waarheid omdat de waarheid ‘dat wat is’ is. Het onderbewustzijn liegt dus ook niet. 

Door sluiers over dat ware bewustzijn heen te leggen, en steeds hoger op te stapelen wordt het ware bewustzijn vertroebeld. Waarheid wordt gefilterd naar een ander bewustzijn dan het ware bewustzijn en daardoor worden leugens steeds meer waarheid raak je uiteindelijk uit balans. 

Dit principe kun je ontiegelijk veel manieren uitleggen maar voor nu is het belangrijk dat we snappen dat we snappen dat bewustzijn uiteindelijk energie is, en energie een natuurkracht. Natuur komt van het Latijnse woord ‘natura’ wat geboorte/schepping/werkelijkheid betekent. De werkelijkheid is dus ‘dat wat is’, en dat is dus de waarheid. 

Als wij in lijn met waarheid leven, leven we in lijn met de natuur, waardoor we bij volle bewustzijn leven en ‘dat was is’ ook zien zoals het is. 

De leugen. 

De samenleving noemt men meestal de maatschappij. Omdat het samen-leven iets anders is dan in een maatschap(pij) leven. Het laatste is een bedacht woord voor organiseren van iets, het eerste is een woord wat direct verwijst naar natuur, naar leven, naar waarheid. 

Ons maatschappelijk systeem is een juridische constructie gebaseerd op leugens. Er is een fictieve wereld gecreëerd waarin de leugen de kleren van de waarheid aan heeft, zoals de legende ons leert waarin de naakte waarheid en de leugen samen ging zwemmen en de leugen vervolgens het water gauw uitging om er vandoor te gaan met de kleren van de waarheid. De naakte waarheid wordt sinds die tijd verafschuwt en de leugen gekleed in de kleren van de waarheid aanbeden. 

Ieder mens weet wat waarheid is, omdat ieder mens hetzelfde is als dat wat de waarheid is en uit dezelfde bron komt als de waarheid. Natuur; Na-tura: werkelijkheid. Het onderbewuste “voelt het” als er iets niet klopt aan de werkelijkheid, en dan ontstaat er een intern conflict wat het gefilterde bewustzijn niet direct doorheeft. Het onderbewustzijn, het wáre bewustzijn weet alles. 

Voor veel mensen zal dit allemaal te “zweverig” klinken maar probeer daar nou eens doorheen te prikken en lees wat er werkelijk staat in plaats van wat je vanuit je overtuigingen dénkt dat er staat. Heb je je ooit ergens in bepaalde situatie niet op je gemak gevoeld omdat je voelde ‘dat er iets niet klopte’? Dat is dus het onderbewustzijn, je instinct wat energie oppikt die niet in lijn is met de waarheid, dat voel je, ongeacht of je gefilterde bewustzijn dit beseft of niet. 

Op dit moment staat de geestelijke gezondheidszorg zwaar onder druk omdat meer mensen dan ooit de interne conflicten niet meer aankunnen. De ware oorzaken echter worden daar niet boven gehaald, het lijkt alleen maar zo. Mensen leven steeds minder vrij, en vrijheid is juist datgene wat waarheid is. Iedereen hoort vrij te zijn en we weten dat diep van binnen heel goed, we zijn er alleen bang voor gemaakt en accepteren daarom alle onvrijheid, wat de leugen is die de kleren van de waarheid aan heeft. 

Een psycholoog of therapeut zal een patiënt zo snel mogelijk categoriseren om vervolgens vanuit dat hokje een behandeling te starten. Die behandelingen bestaan sowieso altijd uit bewustwording van je gedrag en situatie. Je moet ermee aan de slag. Wat dat betreft klopt dat ook, als je jarenlang onbewust emoties en interne conflicten wegstopt gaat dat ergens zitten. Als je daarmee ‘aan de slag gaat’ kun je dus een groot deel vrijlaten en gaan verwerken. 

Een depressie heet ook een depressie omdat je ‘de pressie’, ‘de druk’ niet meer aan kan en je lichaam ‘Ho’ tegen je zegt. De druk moet van de ketel, dé-pressie. Je bént ook niet depressief, je hébt een depressie. Zodra je je gaat identificeren met een ‘staat van zijn’ gaat het alleen maar langer duren voor je tot oplossingen komt en je gaat snappen wat er aan de hand is. 

Niet alleen geestelijk maar juist ook lichamelijk sla je de onderdrukking van interne conflicten op. Als je een ogenschijnlijk leuk leven hebt waarin het makkelijker voor je is over deze conflicten heen te stappen dan zul je hier minder snel psychisch last van krijgen maar dan zal je zenuwstelsel het opslaan elders in het lichaam. Uiteindelijk zal al het onverwerkte en onderdrukte zich altijd ergens gaan manifesteren. Onbewust leven kun je dus ontzettend lang vol houden, maar het zal je uiteindelijk altijd ergens nekken. 

De maatschappij is ingericht op onderdrukken, presteren en gehoorzamen aan “autoriteit”. Bij volledig bewustzijn begrijp je dat “autoriteit” niet bestaat, vandaar dat ik het woord ook tussen haakjes zet, toch worden we geacht te gehoorzamen aan autoriteit wat een van de eerste sluiers is die over je ware bewustzijn heen gegooid wordt. Mensen gaan van nature ‘weg van pijn’ en ‘naar plezier toe’, dat is een oerinstinct. 

Niet gehoorzamen levert ‘pijn’ op, wel gehoorzamen levert ‘plezier’  op. We worden allemaal stuk voor stuk gedwongen tot het gehoorzamen aan onnatuurlijke krachten, de leugen verkleedt als waarheid en daar ligt direct en indirect de bron der bronnen van alle fysieke en mentale klachten de we kennen in deze wereld. Als je netjes meedoet aan een tegennatuurlijk leven ben je ‘goed’ en ben je ongehoorzaam ter zelfbescherming ben je ‘fout’. Dat is de boodschap. 

Veruit het merendeel van de mensheid gaat er vanuit onwetendheid vanuit dat het leven zoals de maatschappij dat van je verwacht het hoogst haalbare en meest deugdelijke is wat je kan doen. Het is wat normaal is, het is normaal dat we meer dan een derde van onze dag besteden aan iets wat we tegen ons zin in doen, werken, al maken we onszelf wijs dat we het leuk vinden. Als je klaagt over werken wordt je lui genoemd, en als je hard werkt dan deug je. Ook al kost hard werken je je jaren van leven en zal je daar ook korter door leven, toch is dat wat we zien als deugdzaam en het hoogst haalbare. 

Vanuit oudsher werkt de mens puur voor z’n eerste levensbehoeften. Een onderdak en wat te eten. In vroegere tijden was het meeste werk dat gedaan werd dan ook gewoon nuttig. Tegenwoordig echter zijn de enige mensen die daadwerkelijk nog wat nuttigs doen mensen die iets met hun handen doen of mensen die voor anderen zorgen. De overgrote meerderheid is eigenlijk alleen maar elkaar aan het werk aan houden. 

Stel je eens voor dat de overheid weer terug zou gaan naar meer acceptabele proporties, en puur datgene zou doen wat de meeste mensen ook van verwachten van wat een overheid zou moeten doen. Een minimale invloed met als hoofddoel échte bescherming van mensen. Weet je hoeveel mensen er dan ineens zonder werk zouden zitten? Heb je er ooit over nagedacht hoe mensen domweg elkaar alleen maar bezig aan het houden zijn en dat hoe meer regels er komen, en hoe meer een overheid groeit, hoe meer mensen er nodig zijn dat te kunnen realiseren en hoe meer jij dus als deugdzaam hardwerkend mens daarvoor moet gaan betalen? 

Wie ooit écht over ‘het doel van het leven’ heeft nagedacht kwam waarschijnlijk tot de conclusie dat een volledig kunstmatige samenleving (wat we maatschappij noemen) waarin de meeste mensen nutteloos werk doen, en de meeste mensen ook nooit verder zullen kunnen komen dan het grootste deel van de dag verspillen aan kunstmatig in stand gehouden bullshit waartoe ze gedwongen worden omdat er anders een bak met ellende voor ze staat te wachten, dat dat nooit het doel van het leven kan zijn. 

Huisje boompje beestje en gouden bergen, als je maar hard genoeg je best doet. Het voorgehouden doel je gehele schoolcarrière.  Daar ga je het allemaal voor doen. Kunstmatig plezier steeds verder van de wortels in grond van je bestaan af. Hoe ouder je wordt hoe meer je gaat beseffen dat er iets niet klopt. Nog steeds de ware redenen negerend omdat je daar eerst op gewezen moet worden voordat je daarbij kan. 

Als eten en onderdak het doel van ons leven zou zijn, dan zouden we dat prima kunnen regelen zonder dat mensen daar gedwongen het grootste deel van hun leven zichzelf voor uit de naad moeten werken, straal tegen de natuur in.Toch regelen we het niet zo. 

Hogere machten bepalen voor ons hóe we moeten leven en waar we naartoe gaan “met z’n allen”. Waarom zou eigenlijk een hogere macht überhaupt mogen bepalen waar JIJ naartoe gaat met je leven, hoe JIJ jouw leven inricht, en wat JIJ met je leven wil. Want wat JIJ met je leven wil daar heb je helemaal geen keus in als je iemand boven je hebt staan die je dat onder dwang oplegt. 

Denk je dat je vrij bent? Zijn de keuzes die er zijn keuzes op basis van vrijwilligheid of op basis van dwang. Kun je een oprechte vrije eigen keuze maken in wat jij wil met je leven? En als je daar een antwoord op gegeven hebt… durf je jezelf dan de vraag te stellen van wie jouw leven nou eigenlijk écht is? 

Als iets van jou is, laat jij een ander er dan over beslissen wat jij ermee mag doen, of is datgene dan toch niet echt van jou? Is de illusie dat datgene helemaal van jou is dan niet gewoon een leugen, een leugen verkleedt als de waarheid waardoor je dus niet in lijn met waarheid en natuur leeft maar in een grote leugen? 

Alleen kennis van de waarheid kan ervoor zorgen dat je bevrijd wordt van alle ketenen.  Ketenen hoeven niet te voelen als ketenen als je niet doorhebt dat het ketenen zijn. Het kan voelen alsof er ‘iets niet klopt’, dat is instinct, dat is het onderbewustzijn wat je iets wil vertellen. Als je niet wil luisteren omdat je dan “maatschappelijk” in de problemen kan komen, zal je dat ergens in je leven terug krijgen in de vorm van leed of ziekte. 

Die ketenen maken je uiteindelijk kapot, en niet alleen jou, want alles wat je doet om het kunstmatige in stand te houden heeft ook effect op je medemens, en andersom heeft je medemens dat effect op jou. 

Kennis van de waarheid is wat je nu hebt als je dit gelezen hebt. Ik weet net als ieder ander niet alles precies, en er is veel meer onduidelijk dan dat er duidelijk is. Hoe meer je gaat onderzoeken hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk niets weet. Maar de waarheid is dat er iets niet klopt, en als je dat gaat voelen en gaat beseffen, dan ga langzaamaan je ook ontdoen van al die onzichtbare misleidende ketenen.

 De waarheid is ‘dat wat is’. De waarheid is niet subjectief, en ook geen kwestie van perspectief. De waarheid is ook niet persoonlijk zoals tegenwoordig ‘in’ is om te zeggen dat iets ‘jouw waarheid’ of ‘mijn waarheid’ is.  De waarheid is de waarheid, de waarheid is bewustzijn. Kennis van de waarheid betekent leven in waar bewustzijn. Hoe meer mensen dat gaan doen, hoe eerder er daadwerkelijk écht wat zal veranderen. 

Jij bent bewustzijn, en niemand staat boven jou, en dat is de waarheid. 

Technologie; een nuttige dienaar maar een gevaarlijke meester

Technologie; een nuttige dienaar maar een gevaarlijke meester

Hier een artikel uit het NRC, over geheime diensten die jouw brein in willen 

De koptekst laat niets aan de verbeelding over, want zo is elke vergaande maatregel door de geschiedenis heen op deze manier geïntroduceerd. 

Met hetzelfde  ‘pseudo verontwaardigde zorgelijke toontje’ over privacy en ethiek. Een vals toontje want reken er maar op dat de technologie al klaar ligt, het moet alleen op de of andere manier nog via ‘gemak’ bij de mensen terecht komen zodat ze het gewillig accepteren.

Gemak is namelijk het middel wat altijd gebruikt wordt om mensen te laten wennen aan vergaande technologie die zich uiteindelijk tegen hen zal keren. Neem de pinpas die het contante geld verdreven heeft en het contactloos betalen met de telefoon wat nu gehyped wordt om het uiteindelijk in de vorm van een klein chipje in je lichaam te gieten. 

Lekker makkelijk toch, ze hoeven straks alleen nog maar de scanner over je heen te halen om te weten wie je bent, je kunt dan ook nooit meer je legitimatie vergeten ‘lekker makkelijk toch’. Je bent dan echt alleen nog maar cargo, een product van de meesters, even scannen zo gepiept. 

Met pinnen en contactloos betalen zorg je ervoor dat contant geld verdwijnt uit onze samenleving. Dat is wat van begin af aan het doel was. Alle ‘gemakken’ op het gebied van betalen zijn geïntroduceerd om het zogenaamd voor jou zo makkelijk mogelijk te maken, de werkelijke intenties erachter sta je niet bij stil maar die zijn alles behalve in jouw voordeel. Weg contant geld = weg vrijheid. Met dank aan alle pinners. 

Technologie die je hersenen kan scannen hebben we helemaal niet nodig in onze samenleving, en op dit moment zal de meerderheid dat beamen, omdat dit op alle ethische en morele grenzen ver overschrijdt. Jouw gedachten zijn van jou, en nooit zal iemand via wat voor wet dan ook toegang mogen krijgen tot jouw brein, jouw gedachtes. Het is van jou! 

Mensen hadden hier allang tegen op moeten staan. Het inbreken in de hersenen van mensen voor WELKE REDEN DAN OOK is het meest bizarre wat we ooit zullen gaan toestaan met z’n allen, gewoon omdat we er niks tegen doen en eerst het ‘gemak’ geaccepteerd hebben, en niet serieus nadenken over de uiteindelijke  gevolgen hiervan. 

Er wordt in het artikel de nadruk gelegd op wetgeving. Maar geen enkele door de mens geschreven wet op aarde zal het ooit werkelijk kunnen legitimeren dat we inbreuk maken op het recht te beschikken over je eigen lichaam, wat we ‘recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’  noemen. Geen enkele mens geschreven wet zal ooit kunnen legitimeren dat buitenstaanders jouw aller-intiemste privacy zone mogen binnendringen, dat is onmogelijk. 

Mensen moeten zich gaan realiseren dat wetten niets meer dan dreigementen zijn en dat ‘legaliseren’ betekent dat natuurrechten jou afgenomen worden om er regels en voorwaarden voor terug te krijgen. Democratie is hier ook het struikelblok, democratie is kwaad verhult in een goed jasje. 

Al bepalen 99 van de 100 mensen dat ze autoriteiten toestemming geven middels stemmen dat ze in mogen breken in je hersenen, dat maakt het nog steeds niet goed. Jij hebt het recht helemaal niet om anderen te dwingen hen jouw wil op te leggen via politici. We doen alleen alsof dat recht wel bestaat omdat mensen geen flauw idee hebben wat rechten eigenlijk zijn. 

Rechten krijg je niet van politici. Rechten krijg je niet van andere mensen. Rechten zijn ook niet willekeurig of onderhevig aan omstandigheden. Rechten zijn voor ieder mens hetzelfde en natuur-gegeven. Jij hebt dan ook het recht je te verzetten tegen dit soort tirannie, omdat dit soort maatregelen tegen alle werkelijke rechten, je menselijke natuurrechten ingaat. 

De wereld één groot gekkenhuis aan het worden, elke keer dat je dacht ‘kan het nog gekker’ komt er weer een maatregel of uitvinding om de hoek die bevestigt dat het inderdaad nog gekker kan. En het allerergste is dat we alles gewoon maar toelaten en niemand nog op de rem lijkt te trappen. 

Dit is een regelrechte oorlog tegen de mensheid.